8 tỷ phú chưa bao giờ lộ diện

22/01/2013 14:06 Nguyên Thảo/Kiến thức
Trang Bloomberg vừa phát hiện 8 tỷ phú ẩn danh giỏi tới mức không ai biết đến sự hiện diện của họ.

Theo báo cáo, những người này có khối tài sản khá lớn trong các công ty giao dịch công khai và sống ở Mexico, Chile, Brazil và Tây Ban Nha.


Họ là những tỷ phú ẩn danh bởi khi đi dạo trên phố thì mọi người cũng không thể nhận ra họ là ai. Một nguồn tin dự đoán, họ ẩn danh như vậy là vì lý do an toàn.

Dưới đây là 8 tỷ phú mà chúng ta vẫn chưa biết mặt cho đến ngày hôm nay:

    1. Juan Gallardo Thurlow (Mexico) – tài sản 1,4 tỷ USD (Công ty cổ phần Organizacion Cultiba SAB)

    2. Luis Enrique Yarur (Chile) - tài sản 2 tỷ USD (Công ty Empresas Juan Yarur SAC/Banco de Credito & Inversiones)

    3. Patricia Angelini Rossi (Chile) – tài sản 1,7 tỷ USD (Công ty cổ phiếu Antarchile SA)

    4. Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna (Brazil) – tài sản 2,1 tỷ USD (Công ty cổ phần CCR SA)

    5. Rosa Evangelina (Brazil) – tài sản xấp xỉ 1 tỷ USD (Công ty cổ phần CCR SA)

    6. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo (Tây Ban Nha) – tài sản 2,2 tỷ USD (Công ty cổ phần Ferrovial SA)

    7. Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo (Tây Ban Nha) – tài sản 1 tỷ USD (Công ty cổ phần Ferrovial SA)

    8. Maria del Pino y Calvo-Sotelo (Tây Ban Nha) – tài sản xấp xỉ 1 tỷ USD (Công ty cổ phần Ferrovial SA)

Nguyên Thảo/Kiến thức