Ảnh: Lính Trường Sa chắc tay súng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền

07/04/2013 13:23 Theo Tùng Lâm/Tiền Phong
Giữa muôn trùng khơi, ngày cũng như đêm, mùa nắng cũng như mưa, những người lính Trường Sa nơi “đầu sóng ngọn gió”, luôn vững niềm tin, chắc tay súng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ghi nhanh của PV trong những ngày tác nghiệp nơi tuyến đầu Tổ quốc – Trường Sa.

Ra-đa canh trời Trường Sa
Ra-đa canh trời Trường Sa.
Chắc tay súng, vững miền tin
Chắc tay súng, vững niềm tin.
Luyện tập đánh địch đột nhập đường không
Luyện tập đánh địch đột nhập đường không.
Ảnh: Người lao động
Báo động sẵn sàng chiến đấu
Báo động, cơ động ra chiến hào, sẵn sàng chiến đấu.
Chăm chú theo dõi mục tiêu
Những người lính Trường Sa dạn dày sương gió luôn chắc tay súng
Cơ động
Hỏa lực mạnh chờ địch đổ bộ nếu chúng dám bén mảng xâm phạm đảo
Cảnh giác
Thường xuyên luyện tập để không bị động trước mọi tình huống bất ngờ
Tập đánh địch đổ bộ xuống đảo
Tập đánh địch đổ bộ xuống đảo.
Vì chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc
Vì chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc.
Tuần tra trên đảo
Tuần tra trên đảo.
Hoàng hôn trên đảo Trường Sa Lớn
Hoàng hôn trên đảo Trường Sa Lớn.
Tuần tra bằng xuồng XQ trên thềm lục địa
Tuần tra bằng xuồng XQ trên thềm lục địa.
Lai dắt tàu vào đảo
Lai dắt tàu vào đảo.
Kiên trung giữa muôn trùng sóng gió
Kiên trung giữa muôn trùng sóng gió.
Phút bình yên trên đảo
Phút bình yên trên đảo.
Tăng gia trên đảo
Tăng gia trên đảo.
Theo Tùng Lâm/Tiền Phong