Cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi

30/01/2013 13:01 Dân Việt
Sẽ có văn bản hướng dẫn và thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấm sử dụng người dưới 18 tuổi bán thuốc lá hoặc bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, cấm bán thuốc lá bằng máy bán tự động.

Nội dung trên nằm trong chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt. Đề án sẽ hướng tới việc giảm nhu cầu sử dụng và kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại thị trường Việt Nam nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.


Đề án đưa ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong thanh thiếu niên (từ 15-24 tuổi) từ 26% năm 2011 xuống 18% năm 2020, giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong nam giới từ 47% năm 2011 xuống 39% năm 2020, nữ giới xuống dưới 1,4% năm 2020.

Dân Việt