Nguyễn Thị Hải Yến, Bình Dương, ĐH Kinh tế - Luật (1328)

11/05/2012 12:00
(GDVN) - Thí sinh Nguyễn Thị Hải Yến đến từ Bình Dương, hiện là sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQGHCM). >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Hải Yến, Bình Dương, ĐH Kinh tế - Luật (1328) ảnh 1
Nguyễn Thị Hải Yến, Bình Dương, ĐH Kinh tế - Luật (1328) ảnh 2
Nguyễn Thị Hải Yến, Bình Dương, ĐH Kinh tế - Luật (1328) ảnh 3
Nguyễn Thị Hải Yến, Bình Dương, ĐH Kinh tế - Luật (1328) ảnh 4
Nguyễn Thị Hải Yến, Bình Dương, ĐH Kinh tế - Luật (1328) ảnh 5
Nguyễn Thị Hải Yến, Bình Dương, ĐH Kinh tế - Luật (1328) ảnh 6
Nguyễn Thị Hải Yến, Bình Dương, ĐH Kinh tế - Luật (1328) ảnh 7
Nguyễn Thị Hải Yến, Bình Dương, ĐH Kinh tế - Luật (1328) ảnh 8
Nguyễn Thị Hải Yến, Bình Dương, ĐH Kinh tế - Luật (1328) ảnh 9
Nguyễn Thị Hải Yến, Bình Dương, ĐH Kinh tế - Luật (1328) ảnh 10