Nhân sự được đề cử mới của PVcomBank là ai?

15/03/2018 13:44
Quế Chi
(GDVN) - Theo biên bản tổng hợp, PVcomBank đồng thời nhận được 3 đề cử của 3 nhóm cổ đông cho các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố biên bản tổng hợp ý kiến của cổ đông về nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 – 2023.

Theo biên bản tổng hợp, PVcomBank đồng thời nhận được 3 đề cử của 3 nhóm cổ đông cho các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Nhóm cổ đông số 1 gồm các cá nhân và pháp nhân đề cử ông Nguyễn Hoàng Nam. Hiện tại, ông Nam là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PVcomBank của nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Ngô Ngọc Quang hiện là thành viên Hội đồng quản trị PVcomBank được nhóm cổ đông số 2 đại diện cho 11,24% vốn đề cử.

Nhân sự được đề cử mới của PVcomBank là ai? ảnh 1
PVcomBank đồng thời nhận được 3 đề cử của 3 nhóm cổ đông cho các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Nhóm cổ đông số 3 đề cử ông Trịnh Hữu Hiền – đương nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng. Nhóm này gồm các cá nhân và thể nhân sở hữu 10,07% vốn điều lệ PVcomBank.

Hai cổ đông lớn nhất của PVcomBank là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Morgan Stanley chưa có đề xuất về nhân sự.

Tuy nhiên, theo thông tin từ PVcomBank, PVN đang hoàn thiện thủ tục nội bộ để đề cử theo hướng vẫn sẽ đề cử cho các nhân sự cũ.

Được biết, nhiệm kỳ hiện tại Hội đồng quản trị của PVcomBank có 7 thành viên, trong đó ông Nguyễn Đình Lâm là Chủ tịch.

Các thành viên còn lại gồm: Ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Trịnh Hữu Hiền, ông Đoàn Minh Mẫn, ông Võ Trọng Thủy, ông Nguyễn Khuyến Nguồn và ông Ngô Ngọc Quang.

Như vậy, những thành phần được đề cử đến thời điểm này đều nằm trong Hội đồng quản trị hiện tại, cho nên, nhiều khả năng Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ mới sẽ không có thay đổi.

PVcomBank đang tiếp tục chuẩn bị các nội dung, thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Tính đến thời điểm hiện tại, PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là PVN (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Năm 2016 đánh dấu bước chuyển mới của PVcomBank khi Đề án Tái cơ cấu PVcomBank giai đoạn 2016-2020 chính thức được Chính phủ và Ngân hàng nhà nước phê duyệt.

Một lãnh đạo PVcomBank cho biết, Ngân hàng đang tập trung triển khai các mục tiêu trong đề án.

Quế Chi