Nhiều sai sót trong bổ nhiệm cán bộ tại sở có 44 lãnh đạo, 2 nhân viên

04/02/2017 07:59
Bạch Đằng
(GDVN) - "Trong quá trình bổ nhiệm cán bộ, có những sai sót, có những trường hợp chưa đủ điều kiện cán bộ, công chức hành chính nhưng vẫn bổ nhiệm".

Liên quan đến vụ việc tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, có 44 lãnh đạo, 2 nhân viên mà báo chí phản ánh, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017 vào 3/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng cho biết:

“Thủ tướng Chính phủ có giao cho Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra việc đề bạt, bổ nhiệm công chức tại Sở Lao động,Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Chúng ta cũng biết, chính việc này do báo chí phát hiện ra, 1 sở có 46 cán bộ thì đã đề bạt từ phó phòng trở lên 44 cán bộ, như vậy chỉ còn có 2 nhân viên thôi.

Nhiều sai sót trong bổ nhiệm cán bộ tại sở có 44 lãnh đạo, 2 nhân viên ảnh 1

Vì sao hai ông lãnh đạo lại vô trách nhiệm, hỗn với dân đến thế?

Sau khi thanh tra, kiểm tra, Bộ Nội vụ có báo cáo với Thủ tướng xem xét vấn đề điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm số cán bộ đó.

Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cũng đã có chỉ đạo Sở.

Trong số 44 cán bộ, đã có 7 cán bộ xin rút bổ nhiệm chức vụ phó phòng.

Trong quá trình bổ nhiệm cán bộ, có những sai sót, có những trường hợp chưa đủ điều kiện cán bộ, công chức hành chính nhưng vẫn bổ nhiệm. Vấn đề về tiêu chuẩn như báo chí nêu là hoàn toàn đúng.

Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là yêu cầu công khai kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ với báo chí và người dân.

Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ đạo rút kinh nghiệm chung, tăng cường công tác quản lý cán bộ, nhất là vấn đề quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng và ngay cả vấn đề tuyển dụng”.

Nhiều sai sót trong bổ nhiệm cán bộ tại sở có 44 lãnh đạo, 2 nhân viên ảnh 2
Trụ sở của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của tỉnh Hải Dương (ảnh: nguồn Đất Việt).

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin, hôm 1/12/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về kết quả thanh tra công vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương khẩn trương ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở.

Đồng thời xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó.

Bên cạnh đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm được phát hiện qua thanh tra theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ ban hành kết luận thanh tra, tổ chức công bố kết luận thanh tra và công khai kết quả thanh tra theo quy định.

Bộ Nội vụ đề xuất việc quy định số lượng cấp phó của đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Chủ động, tăng cường thanh tra công vụ, không để bị động khi đã có thông tin phản ánh, báo cáo từ các cơ quan khác hoặc Thủ tướng Chính phủ giao.

Bạch Đằng