Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow

30/05/2012 16:27
Lê Mai (Nguồn: Livejournal)
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại hoạt động của các máy bay trực thăng hạng nặng của các nhà sản xuất Nga vừa tham gia triển lãm máy bay lên thẳng mang tên HeliRussia-2012 được tổ chức tại Tomilino, Crocus Expo ở thủ đô nước Nga.
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 1
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 2
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 3
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 4
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 5
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 6
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 7
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 8
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 9
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 10
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 11
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 12
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 13
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 14
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 15
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 16
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 17
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 18
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 19
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 20
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 21
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 22
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 23
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 24
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 25
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 26
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 27
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 28
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 29
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 30
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 31
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 32
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 33
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 34
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 35
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 36
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 37
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 38
Những cỗ trực thăng hạng nặng trên bầu trời Moscow ảnh 39
Lê Mai (Nguồn: Livejournal)