Ông Lương Phan Cừ: "Quốc hội Việt Nam đã có những bước tiến dài"

28/12/2015 15:48
Theo Người Đại biểu Nhân dân
(GDVN) - Quốc hội đã nêu cao vai trò vị trí của Đại biểu Quốc hội. Điều đó được thể hiện trong hoạt động chất vấn ngày càng thẳng thắn.

Ông Lương Phan Cừ - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội về những vấn đề liên quan đến hiệu quả của hoạt động QH trong thời gian qua. Ông Lương Phan Cừ cho rằng, sau 70 năm, QH Việt Nam đã có những bước tiến dài.

- Ông có đánh giá gì về những đổi mới nổi bật của hoạt động QH trong thời gian vừa qua?

Ông Lương Phan Cừ: Trong 70 năm hình thành và phát triển, QH Việt Nam đã có những bước tiến rất dài và trong những năm gần đây QH càng hoàn thiện bước tiến đó.

Trước hết, trong hoạt động lập pháp, QH đã làm được rất nhiều điều. Những dự án được đưa ra QH thảo luận và quyết định đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Lương Phan Cừ - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội. ảnh: Sài Gòn giải phóng.
Ông Lương Phan Cừ - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội. ảnh: Sài Gòn giải phóng.

Thứ hai là hoạt động giám sát. Hoạt động giám sát của QH đã đi vào từng chuyên đề và những vấn đề rất bức xúc của người dân. Chính điều đó đã thúc đẩy chính quyền các cấp và cả Chính phủ hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Thứ ba, QH đã nêu cao vai trò vị trí của ĐBQH. Điều đó được thể hiện trong hoạt động chất vấn, từ hoạt động này mà người dân hiểu được đại biểu là những người đại diện phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình.

Cũng thông qua những hoạt động đó những quyết sách của QH được người dân hưởng ứng hơn, đi vào thực tế hơn. QH đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

- Có ý kiến cho rằng, hoạt động giám sát của QH chưa như cử tri mong đợi? Ông đánh giá sao về ý kiến đó

Ông Lương Phan Cừ: Cử tri thì mong đợi rất nhiều từ hoạt động của QH, nhưng hoạt động QH, đặc biệt những hoạt động mang tính chất vĩ mô thì hết sức phức tạp.

Ông Lương Phan Cừ: "Quốc hội Việt Nam đã có những bước tiến dài" ảnh 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng người tài trong hoạt động của Quốc hội

Tôi cho rằng hoạt động của QH thời gian qua là có đổi mới và hiệu quả. Một câu chất vấn của đại biểu thôi cũng đủ tác động vào bộ máy, tác động vào sự vận hành của bộ máy rồi.

Như vậy là có hiệu quả chứ. Qua hoạt động giám sát, chúng ta có thể đánh giá được bộ máy hoạt động thế nào.

Nhìn ở một góc độ nào đó thì đúng là hoạt động giám sát chưa đạt được như mong muốn, nhưng mà đánh giá quá trình lịch sử hình thành, phát triển của QH thì tôi cho là hoạt động giám sát trong giai đoạn hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực và có hiệu quả cao.

- Năm 2015 được đánh giá là năm ngoại giao nghị viện lớn nhất của QH Việt Nam, ông nhận xét thế nào về vai trò của QH góp phần vào sự thành công đó?

Ông Lương Phan Cừ: Tôi cho rằng, trong quá trình 70 năm đến giai đoạn hiện nay, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại giao.

Về ngoại giao, chúng ta có thể thấy trong khối ASEAN cũng như trên nghị trường quốc tế, QH có rất nhiều hoạt động tích cực. Hội nghị IPU cũng khẳng định vai trò, vị trí của QH Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam.

Năm 2015, QH đã làm được rất nhiều việc để cùng Chính phủ thúc đẩy sự nghiệp ngoại giao ngày càng phát triển, phục vụ sự phát triển của đất nước cũng như bảo vệ lãnh thổ của chúng ta.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Theo Người Đại biểu Nhân dân