QH thông qua Hiến pháp sửa đổi: "Thời khắc lịch sử quan trọng đã đến"

28/11/2013 10:23
Hồng Minh
(GDVN) - Sáng nay, với 97,99% đại biểu tán thành, toàn văn dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây là sự kiện có tính chất lịch sử của thời kỳ mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển, thời khắc lịch sử quan trọng đã đến...

Sáng nay, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trình bày bản báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, theo đó trong nội dung báo cáo không có nhiều thay đổi so với lần trình bày trước đó. Theo ông Uông Chu Lưu, Quốc hội đã 3 lần cho ý kiến, đồng thời lấy ý kiến nhân dân nên dự thảo Hiến pháp lần này đã "phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân". 

QH thông qua Hiến pháp sửa đổi: "Thời khắc lịch sử quan trọng đã đến" ảnh 1

Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Trưởng Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày toàn văn Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo này.

Tham gia biểu quyết có 486/488 vị đại biểu Quốc hội có mặt, bằng 97,99% tổng số đại biểu, 486 đại biểu đồng ý, không có vị nào nhấn nút không thuận và 2 vị không biểu quyết.

Theo đó, Hiến pháp sửa đổi gồm 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp 1992.

QH thông qua Hiến pháp sửa đổi: "Thời khắc lịch sử quan trọng đã đến" ảnh 2
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng

Tiếp đó, trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây là sự kiện có tính chất lịch sử của thời kỳ mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển.  Bản Hiến pháp trình Quốc hội thông qua lần này là kết quả của quá trình làm việc cần mẫn, tâm huyết, tận tụy của các đại biểu Quốc hội, được cử tri trong và ngoài nước, các ngành, các cấp, và cả hệ thống chính trị tham gia.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, khi kết thúc báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội xem xét, thông qua cũng nhấn mạnh, bản dự thảo  Hiến pháp trình Quốc hội thông qua lần này đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

Theo dự thảo nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp sẽ được Quốc hội thông qua sau khi biểu quyết về Hiến pháp thì Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/ 2014 và được công bố chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua.


Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội khóa XIII tiếp tục hoạt động cho đến khi Quốc hội khóa XIV họp kỳ thứ nhất. Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục hoạt động cho đến khi Quốc hội khóa XIV bầu ra các cơ quan mới.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và ban hành mới Luật tổ chức chính quyền địa phương phải được trình Quốc hội xem xét, thông qua chậm nhất là vào kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015)./.

Hồng Minh