Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ

05/01/2023 18:13
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với đa số phiếu thuận, Quốc hội chiều 5/1 đã thống nhất phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ với 2 ông Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà.

Cuối giờ chiều, sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Chân dung 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang. Ảnh: quochoi.vn.

Chân dung 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang. Ảnh: quochoi.vn.

Cụ thể, với 100% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thống nhất phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng. Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng. Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn.

Trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ: Căn cứ quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy Kỳ họp Quốc hội, Tờ trình số 04 ngày 5/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ, biên bản kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, Quốc hội quyết nghị:

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với hai đồng chí: Đồng chí Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua (ngày 5/1/2023).

Sau khi công bố kết quả biểu quyết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi tặng những bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng đến hai tân Phó Thủ tướng Chính phủ vừa được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn nghị quyết đề nghị bổ nhiệm.

Kết quả biểu quyết. Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn.

Kết quả biểu quyết. Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngân Chi