Quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Văn Truyền

30/12/2014 21:37
Nguyễn Toản (tổng hợp)
(GDVN) - Ông Trần Văn Truyền nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chế độ chính sách nhà ở, đất ở và trong công tác cán bộ.

Ngày 30/12, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 9396-CV/VPTW về việc công bố Thông báo của Ban Bí thư về xem xét xử lý kỷ luật đồng chí Trần Văn Truyền.

Theo đó, sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc đề nghị thi hành kỷ luật ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách nhà, đất ở, Ban Bí thư đã ra quyết định:

1. Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Văn Truyền do có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chế độ, chính sách nhà ở, đất ở và trong công tác cán bộ.

2. Yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre và Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm trong việc quyết định, xử lý một số trường hợp về nhà, đất có liên quan đến sai phạm của ông Trần Văn Truyền.

Quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Văn Truyền ảnh 1
Ông Trần Văn Truyền và "siêu biệt thự" gây tai tiếng

Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc về những khuyết điểm có liên quan đến sai phạm của ông Trần Văn Truyền trong công tác cán bộ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện triệt để việc khắc phục và việc xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại phiên họp ngày 16/6/2014.

3. Giao Ban cán sự đảng Chính phủ xem xét và chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát việc sử dụng nhà ở công vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý, kiên quyết thu hồi ngay những trường hợp nhà công vụ sử dụng không đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra kết luận, chỉ rõ những sai phạm về nhà, đất ở, công tác cán bộ của ông Trần Văn Truyền trong thời gian ông còn đương chức...

Nguyễn Toản (tổng hợp)