Sau phản ánh, huyện Krông Năng ra văn bản chi thưởng Lao động tiên tiến cho GV

15/12/2022 06:29
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Văn bản hướng dẫn nêu rõ, đối với danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" được hưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

Về các bất cập trong việc chi trả tiền thưởng cho giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến ở huyện Krông Năng (Đắk Lắk), Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải một số bài viết:

1. Đắk Lắk: Giáo viên TH Ea Hồ 'mòn mỏi' chờ nhận tiền thưởng Lao động tiên tiến.

2. Giáo viên Krông Năng khiếu nại về tiền Lao động tiên tiến, Ban Thi đua nói gì?

3. Huyện Krông Năng đã có văn bản thay thế, GV vẫn ngóng tiền Lao động tiên tiến

Liên quan đến việc này, Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng đã có văn bản hướng dẫn thay thế Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 trước đó, quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn.

Được biết, văn bản hướng dẫn dài 11 trang, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng ký ngày 14/11/2022.

Sau phản ánh, huyện Krông Năng ra văn bản chi thưởng Lao động tiên tiến cho GV ảnh 1

Quy định về mức tiền thưởng với danh hiệu Lao động tiên tiến trong văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng. Ảnh: CTV

Theo đó, văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng quy định các mức tiền thưởng đối với các danh hiệu như sau:

Đối với danh hiệu thi đua, thực hiện theo điểm c, d khoản 1; điểm b, c khoản 2, Điều 69, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017: Đối với cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở; đối với danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" được hưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

Đối với tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", "Đơn vị tiên tiến" được thưởng 0,8 lần mức lương cơ sở; đạt danh hiệu "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.

Đối với danh hiệu "Lao động tiên tiến", kinh phí được chi từ nguồn kinh phí của đơn vị đề nghị.

Ngoài ra, văn bản hướng dẫn này cũng quy định mức tiền thưởng với giấy khen của cá nhân được tặng giấy khen từ Ủy ban nhân dân huyện được kèm theo mức tiền thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở. Đối với tập thể được tặng giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện được kèm theo tiền thưởng gấp hai lần tiền thưởng đối với cá nhân.

Về nguyên tắc bình xét thi đua, văn bản này nêu rõ, việc bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua, mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được suy tôn, bình xét phải xứng đáng với thành tích đạt được, bảo đảm đạt các tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng.

Qua đó, khi xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cần lưu ý việc: Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu và tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, đổi mới trong lao động, công tác.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phát hiện khen thưởng đối với khen thưởng chuyên đề và đột xuất. Trách nhiệm của Thủ trưởng, tập thể lãnh đạo đơn vị trong việc phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu, chương trình kế hoạch đề ra trong năm.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trên cơ sở chương trình, kế hoạch phát động phong trào thi đua của huyện, xây dựng chương trình, kế hoạch phát động cho tập thể đơn vị và các cá nhân thuộc đơn vị mình để thực hiện.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tổng hợp hồ sơ trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và gửi hồ sơ về Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

Văn bản này cũng lưu ý thêm, không khen tặng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; Trong 1 năm không đề nghị xét tặng 2 hình thức khen thưởng cho một tập thể và một cá nhân (trừ trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc).

Bên cạnh đó, một số quy định chung về khen thưởng cũng được hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng nêu ra. Trong đó, đối với các hình thức khen thưởng, các đơn vị tự đánh giá, công nhận mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phạm vi ảnh hưởng của thành tích do người đứng đầu đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện có trách nhiệm giúp người đứng đầu đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân có phạm vi ảnh hưởng trong toàn huyện hoặc trong ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

Chủ tịch Hội đồng chủ trì hoặc ủy quyền cho một Phó Chủ tịc Hội đồng thi đua, khen thưởng chủ trì cuộc họp xét thi đua, khen thưởng. Chủ tịch Hội đồng thường thực hiện bỏ phiếu như các thành viên khác. Cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua, khen thưởng có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp Hội đồng.

Hội đồng họp khi có 2/3 thành viên tham dự; xin ý kiến các thành viên vắng mặt bằng văn bản, tổng hợp, báo cáo Hội đồng; hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng và hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định.

Trung Dũng