Sẽ có nhiều điểm mới trong việc xét công nhận giáo sư, phó giáo sư

29/01/2019 10:02
Thùy Linh
(GDVN) - Cơ cấu Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành sẽ có từ 7 đến 15 thành viên thay vì quy định có từ 9 đến 15 thành viên như trước đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo thông tư Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở. 

Thông tư mới được xây dựng sẽ thay thế Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở và Thông tư 05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở.

Sẽ có nhiều điểm mới trong việc xét công nhận giáo sư, phó giáo sư ảnh 1
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo thông tư Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở. (Ảnh minh họa: VOV)

Theo đó, dự thảo lần này đưa thêm điều khoản tăng cường công tác thanh, kiểm tra siết chặt việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Cụ thể ở Điều 4 về thanh tra, kiểm tra, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư cơ sở tại cơ sở giáo dục đại học thành lập hội đồng.

Theo dự thảo, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ thanh tra, kiểm tra hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của các Hội đồng. Cùng đó, giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng bổ sung thêm việc xử lý các vi phạm. Điều 5 của Dự thảo quy định tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm; xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đây nếu thành viên các hội đồng không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì thủ trưởng các cấp đề nghị lên cấp trên xem xét, ra quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế.

Sẽ có nhiều điểm mới trong việc xét công nhận giáo sư, phó giáo sư ảnh 2Những sự kiện nổi bật của ngành giáo dục trong năm 2018

Thì ở phần quy định chung, Điều 3 về Tiêu chuẩn thành viên của các Hội đồng trong dự thảo lần này quy định:

Thành viên Hội đồng Giáo sư không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì cấp có thẩm quyền quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế.

Ngoài ra, thay đổi lớn nhất nằm ở các nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng các cấp.

Điểm mới nhất trong dự thảo lần này có lẽ là việc danh sách thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên sẽ được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước để mọi người được biết.

Về cơ cấu, thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, dự thảo bỏ quy định “thành viên có đủ sức khỏe và thời gian để thực hiện nhiệm vụ; tuổi của thành viên tính đến thời điểm được bổ nhiệm không quá 70”.

Thay đổi về cơ cấu Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành là có từ 7 đến 15 thành viên thay vì quy định có từ 9 đến 15 thành viên như trước đây.

Dự thảo lần này quy định ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì trong nhiệm kỳ đó không tham gia Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành.

Thay vì trước đây cho phép trong trường hợp ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư là thành viên của Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành thì không tham gia phần trao đổi, thảo luận, đánh giá về hồ sơ của mình, nhưng vẫn được quyền tham gia bỏ phiếu tín nhiệm.

Trong Dự thảo cũng không còn quy định với thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành đủ sức khỏe và thời gian để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng chức danh giáo sư ngành; tuổi của thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành tính đến thời điểm được bổ nhiệm đối với thành viên có chức danh phó giáo sư không quá 67, đối với thành viên có chức danh giáo sư không quá 70.

Sẽ có nhiều điểm mới trong việc xét công nhận giáo sư, phó giáo sư ảnh 3Không xét công nhận giáo sư, phó giáo sư trong năm 2018

Về cơ cấu tổ chức, thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở, ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì trong nhiệm kỳ đó không tham gia Hội đồng.

Bỏ điều kiện “có đủ sức khỏe và thời gian để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở; tuổi của thành viên tính đến thời điểm được bổ nhiệm đối với thành viên có chức danh phó giáo sư không quá 67, đối với thành viên có chức danh giáo sư không quá 70”.

Điều kiện thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở có nhiều tiêu chí thay đổi so với trước đây. Theo đó, Điều 21 của Dự thảo cho biết để được thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở cần hội tụ các điều kiện sau:

Cơ sở giáo dục đại học có ứng viên là giảng viên cơ hữu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư và có nhu cầu thành lập Hội đồng.

Cơ sở giáo dục đại học đã hoàn thành ít nhất 3 khóa đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc trình độ tiến sĩ.

Năm trước liền kề với năm thành lập Hội đồng không vi phạm các quy định về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Cơ sở giáo dục đại học có tối thiểu 9 giảng viên cơ hữu có chức danh giáo sư, phó giáo sư. Để có đủ số lượng thành viên theo quy định, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học có thể mời giáo sư, phó giáo sư ở trong và ngoài nước đang tham gia giảng dạy tại cơ cở giáo dục đại học tham gia Hội đồng.

Số lượng thành viên mời không quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nhận các ý kiến góp ý cho Dự thảo đến hết ngày 16/3/2019. Độc giả xem chi tiết dự thảo, TẠI ĐÂY

Thùy Linh