Sở GTVT Hà Nội phối hợp xử lý phương tiện vi phạm qua giám sát hành trình

07/11/2023 07:04
Phúc Khang
GDVN- Từ đầu năm 2023, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành 10 văn bản để chấn chỉnh, thu hồi phù hiệu, biển hiệu của các đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định.

Ngày 06/11/2023, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 6167/SGTVT-QLVT về việc phối hợp, thực hiện việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm thông qua hệ thống giám sát hành trình gửi cơ quan các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan.

Văn bản của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội cho biết, qua theo dõi, trên địa bàn còn tồn tại một số đơn vị kinh doanh vận tải chưa nghiêm tục thực hiện đầy đủ các quy định về quy trình đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là bộ phận quản lý và theo dõi an toàn giao thông của các đơn vị vận tải dẫn đến tình trạng vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình, vi phạm tốc độ.

Ảnh minh họa: Trung Dũng

Ảnh minh họa: Trung Dũng

Từ đầu năm đến nay, Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội đã ban hành 10 văn bản để chấn chỉnh, thu hồi phù hiệu, biển hiệu của các đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định. Tuy nhiên, chỉ có một số đơn vị vận tải chấp hành việc thu hồi và giao nộp phù hiệu, biển hiệu của các xe đã bị xử lý vi phạm về Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, một số đơn vị vận tải chưa chấp hành việc thu hồi và giao nộp phù hiệu, biển hiệu theo quy định.

Qua đó, để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp, giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng cho người dân sử dụng dịch vụ vận tải, Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công an và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh/thành phố, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai phối hợp và chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện xử lý đối với các trường hợp vi phạm (vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, vi phạm tốc độ, không chấp hành quyết định về thu hồi phù hiệu, biển hiệu của các đơn vị kinh doanh vận tải nêu trên) theo quy định, gửi kết quả xử lý vi phạm về Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để phối hợp quản lý.

2. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong đó, tập trung công tác đôn đốc quản lý lái xe, bộ phận an toàn giao thông thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm được giao theo quy định của pháp luật, chấp hành các quyết định về thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với xe ô tô đã bị xử lý vi phạm;

Đồng thời, tổng hợp, gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội việc thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông dẫn đến tình trạng vi phạm tại đơn vị về tốc độ, thời gian làm việc của lái xe, không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động.

3. Giao Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải kiểm tra, xử phạt nghiêm các vi phạm (nếu có) của các đơn vị kinh doanh vận tải đối với hành vi không chấp hành quyết định về thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ, vi phạm thời gian làm việc của lái xe, không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội; Vi phạm của bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông tại đơn vị kinh doanh vận tải đối với hành vi không hoạt động, hoạt động không đầy đủ (nếu có) quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở kết quả xử lý vi phạm (đối với từng hành vi vi phạm: truyền dữ liệu, thời gian làm việc, không chấp hành quyết định cơ quan quản lý nhà nước) và các phát sinh có liên quan.

4. Giao Phòng Quản lý vận tải tạm thời chưa giải quyết cấp mới, cấp lại phù hiệu, biển hiệu đối với đơn vị kinh doanh vận tải trong vi phạm quy định bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu mà không chấp hành quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu;

Ngoài ra, những đơn vị vi phạm về truyền dữ liệu, tốc độ, thời gian làm việc của lái xe mà không thực hiện chấn chỉnh và không gửi báo cáo về việc chấn chỉnh bộ phận theo dõi an toàn giao thông cho đến khi đơn vị chấp hành đầy đủ các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải và các nội dung chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng sẽ tạm thời chưa giải quyết cấp mới, cấp lại phù hiệu, biển hiệu.

Phúc Khang