Sức mạnh nào để vị Trưởng phòng Giáo dục làm trái luật?

07/06/2019 06:10
Nguyễn Phan
(GDVN) - Quyết định của Ủy ban nhân dân chính là văn bản quy phạm pháp luật nhưng lại được cấp dưới “tự ý scan chữ ký” khi chưa có chỉ đạo của người có thẩm quyền...

Trưởng Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận cố tình sử dụng tài liệu giả để thực hiện hành vi trái luật với mục đích gì?

Ngày 2 tháng 5 năm 2019, ông Huỳnh Minh Tâm, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã lập tờ trình số 36/TTr-PGD-ĐT để gửi Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận về việc đề nghị thành lập Đoàn thẩm định kết quả trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia  đối với 04 trường nằm trong kế hoạch số 99/KH-PGDĐT ngày 21/07/2017.

Sức mạnh nào để vị Trưởng phòng Giáo dục làm trái luật? ảnh 1
Quyết định thu hồi hủy bỏ QĐ số 1163/Qđ-UBND (Ảnh tác giả)

04 trường được đề nghị trong tờ trình số 36/TTr-PGD-ĐT gửi tới Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thẩm định gồm:

Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3, Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4, Trường Tiểu học Thị trấn 2 và Trường Mẫu giáo Phong Đông (đề nghị công nhận kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 và  đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, lần đầu).

Căn cứ để ông Huỳnh Minh Tâm lập tờ trình số 36/TTr-PGD-ĐT gửi Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận đề nghị thành lập Đoàn thẩm định kết quả trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia là:

“04 trường tiểu học và mầm non nói trên đã có tờ trình gửi tới Phòng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Vĩnh Thuận để đề nghị” .

Nhưng oái oăm thay, ngay sau khi nhận quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 06/05/2019, Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định kết quả chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, một lãnh đạo của trường tiểu học đã trực tiếp gửi báo cáo bằng văn bản đồng thời trình bày cho đích danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện các lý do:

Hiện tại, nhà trường chưa đủ điều kiện thực hiện đánh giá ngoài đối với công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia vì:

Sau khi thực hiện công tác tự đánh giá theo quy định được ban hành tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 (có hiệu lực ngày 10/10/2018) Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, đơn vị chưa đáp ứng được các tiêu chí, chỉ số mức độ 1 nên chưa thể làm đề nghị để gửi các cấp có thẩm quyền kiểm tra công nhận.”

1.120 nhà giáo ở Kiên Giang mòn mỏi chờ tiền nâng lương từ năm 2018

Đồng thời, ngay trong quá trình làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, vị hiệu trưởng này đã hết sức bất ngờ khi biết được rằng Tờ trình số 36/TTr-PGD-ĐT Phòng Giáo dục đưa ra căn cứ:

 “Trường tiểu học Thị Trấn 2 đã làm tờ trình số 06/TTr-THTTr2 ngày 02/05/2019 để đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận thẩm định công nhận Chuẩn”.

Bởi sự thật nhà trường không làm bất cứ tờ trình nào gửi Phòng Giáo dục như căn cứ đã viện dẫn trong Tờ trình số 36/TTr-PGD-ĐT.

Theo Khoản 2, Điều 2, Luật lưu trữ 2011 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2012 thì:

Tài liệu là vật mang tin được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tài liệu bao gồm văn bản, dự án, bản vẽ thiết kế, bản đồ, công trình nghiên cứu, sổ sách, biểu thống kê;…”.

Ông Huỳnh Minh Tâm, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận cố tình ngụy tạo ra tài liệu mang tên “Tờ trình số 36/TTr-PGD-ĐT ngày 02 tháng 05 năm 2019 trường Tiểu học Thị Trấn 2” để trình Ủy ban nhân dân huyện Vinh Thuận thành lập kiểm tra, thẩm định kết quả chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học Thị Trấn 2.

Liệu hành vi ấy, có phải là “sử dụng tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật” được quy định tại trong  Bộ luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018), được sửa đổi bởi Khoản 126 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017?

Câu hỏi Trưởng Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận cố tình ngụy tạo ra tài liệu mang tên “Tờ trình số 36/TTr-PGD-ĐT ngày 02 tháng 05 năm 2019 trường Tiểu học Thị Trấn 2” một cách có tổ chức nhằm  mục đích gì rất cần được cơ quan chức năng xem xét làm rõ.

Tin tưởng vào sự tham mưu của Trưởng Phòng Giáo dục, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã ban hành Quyết định trái thẩm quyền

Ai bao che cho bà Ngọc Hạnh nợ tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo phòng giáo dục?

Ngay sau khi xác định việc ban hành quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 06/05/2019 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định kết quả chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia đối với 04 trường tiểu học, mầm non trong địa bàn là trái thẩm quyền.

Ngày 7/5/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã ban hành quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 06/05/2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định kết quả chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia

Khi phóng viên liên hệ với ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận - người ký quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 06/05/2019 để tìm hiểu lý do cụ thể vì sao quyết định do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký lại bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hủy bỏ ngay sau khi chưa thi hành.

Nhưng ông Phạm Văn Hậu đã vô cùng ngạc nhiên cho biết: “Tôi chưa thấy quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 06/05/2019 vì thời gian đó tôi đi công tác

Với câu hỏi của phóng viên: “Tại sao lại có chữ ký của chính Phó chủ tịch Phạm Văn Hậu trong quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 06/05/2019, liệu có phải ông đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện scan chữ ký vào quyết định ?” 

Ông Phạm Văn Hậu đã bức xúc khẳng định: “Tôi không biết có quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 06/05/2019 vì thời gian đó tôi đi công tác, văn phòng Ủy ban nhân dân tự scan chữ ký số để dán vào quyết định”.

Như vậy, việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã hủy bỏ kịp thời một quyết định trái thẩm quyền là một điều rất đáng ghi nhận.

Nhưng việc “sử dụng tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật” của Trưởng Phòng Giáo dục Vĩnh Thuận rất cần xử lý nghiêm minh.

Việc “văn phòng Ủy ban nhân dân tự scan chữ ký số của Phó Chủ tịch huyện để dán vào quyết định” cũng phải được xem xét xử lý thấu  đáo.

Bởi, quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp chính là văn bản quy phạm pháp luật nhưng lại được cấp dưới “tự ý scan chữ ký” khi chưa có chỉ đạo của người có thẩm quyền chắc chắn là một hành vi vi phạm pháp luật.

Tài liệu tham khảo:

 https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-va-cong-nhan-dat-chuan-doi-voi-truong-tieu-hoc-59b94.html

 https://thukyluat.vn/vb/luat-luu-tru-2011-2055F.html

Nguyễn Phan