Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299)

10/05/2012 14:40
(GDVN) -Thí sinh Tạ Thị Thu Trang đến từ Tuyên Quang, hiện là sinh viên trường Đại Học Hòa Bình. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 1
Thu Trang là người hay cười, vui vẻ, thích nấu ăn, nghe nhạc, ngắm nhìn mọi người, và đặc biệt là rất yêu trẻ con.
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 2
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 3
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 4
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 5
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 6
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 7
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 8
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 9
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 10
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 11
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 12
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 13
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 14
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 15
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 16
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 17
Tạ Thị Thu Trang,Tuyên Quang, Đại Học Hòa Bình (1299) ảnh 18