Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật

30/03/2012 07:16
Trịnh Tuân
(GDVN) - Trung tâm huấn luyện 125 Vĩnh Phúc là một trong những trung tâm nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện và thực hành lớn nhất của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đây là nơi tổ chức huấn luyện cho hầu hết các chuyên nghành kỹ thuật quân sự nằm trong chương trình đào tạo của Học viện như vũ khí, đạn, radar, tên lửa, tăng thiết giáp, xe máy công binh, cơ điện tử, công trình…Với phương châm “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”, tất cả cán bộ, công nhân viên trung tâm luôn thực hiện tốt việc bảo dưỡng các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, từ những khẩu DKZ cho đến những chiếc xe bọc thép BTR, BMP, xe tăng T54, T55, T62, radar, tên lửa, đảm bảo cho chúng luôn được vận hành một cách trơn tru, đáp ứng được các yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng phục vụ chiến đấu bất cứ lúc nào.
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 1
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 2
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 3
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 4
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 5
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 6
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 7
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 8
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 9
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 10
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 11
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 12
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 13
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 14
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 15
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 16
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 17
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 18
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 19
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 20
Tên lửa, radar Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 21
Trịnh Tuân