Hết tháng 11, ABBank đạt 101% kế hoạch lợi nhuận năm

19/12/2020 16:25 Phúc Linh
GDVN- Tính đến 30/11/2020, lợi nhuận trước thuế của ABBANK đạt 1.378 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng Cổ đông đề ra cho năm 2020.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính của ABBANK cũng ghi nhận tín hiệu tích cực và ổn định so với cùng kỳ 2019: Huy động từ khách hàng đạt 72.013 tỷ đồng; Cho vay khách hàng đạt 65.048 tỷ đồng; đặc biệt, cho vay KHCN đạt 29.141 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2019 và tăng 16% so với đầu năm; cho vay khách hàng SMEs đạt 14.833 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2019 và tăng 19% so với đầu năm 2020. Thu từ Phí dịch vụ đạt 185 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 92.337 tỷ đồng.

ABBank đạt được những chỉ tiêu ấn tượng năm 2020.

ABBANK vẫn tiếp tục kiên trì trong công tác quản trị chất lượng tín dụng, đảm bảo sự tăng trưởng của Ngân hàng luôn gắn với sự bền vững, hiệu quả. Với khẩu vị rủi ro thận trọng, tập trung vào các khách hàng tốt và chất lượng tài sản đảm bảo, đến hết 30/11/2010, tỷ lệ Nợ xấu/Tổng dư nợ tiếp tục được ABBANK kiểm soát tốt theo quy định của NHNN, ở mức 2,32%.

Các chỉ số về hiệu quả hoạt động đều được đảm bảo theo đúng định hướng hoạt động “hiệu quả, bền vững” của Ngân hàng như: LNTT hàng năm ghi nhận sự tăng trưởng đều đặn, ổn định, tích cực; chỉ số hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của ABBANK vẫn được giữ ổn định với RoE đạt 18,28%; RoA đạt 1,6%; chỉ số an toàn vốn CAR đạt 10,64%.

Ông Lê Hải – TGĐ ABBANK cho biết: “Theo nhận định sơ bộ kết quả kinh doanh của năm 2020 dựa trên số liệu cập nhật cuối tháng 11/2020, ABBANK có nhiều cơ hội sẽ vượt xa chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra tại kỳ họp ĐHCĐ hồi tháng 6/2020.

Đây là một tín hiệu lạc quan, đặt nền móng tốt để ABBANK bước sang năm 2021 với niềm tin mạnh mẽ rằng mọi khó khăn trước mắt sẽ được chinh phục và một tâm thế sẵn sàng bắt nhịp khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi”.

Trong năm 2020, ABBANK cũng chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm dịch vụ theo xu hướng chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu số hóa chi tiêu ngày càng đa dạng của khách hàng thông qua các chính sách mới như:

Cải tiến quy trình và đơn giản hóa thủ tục cho vay; phát triển gói sản phẩm chuyên biệt dành cho nhóm khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (SSE); triển khai Tài khoản cao cấp dành cho khách hàng cá nhân với nhiều ưu đãi vượt trội; nâng cấp ứng dụng online AB Ditizen với việc phát hành thẻ thanh toán phi vật lý… bên cạnh sự xuất hiện của chiếc thẻ điện tử, nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Phúc Linh