Làm gì để có một ngày vui chơi "quần quật" tại Nam đảo Phú Quốc?

24/07/2019 17:13 Nhã Uyên
(GDVN) - Nếu bạn chỉ có 24h ở Nam Đảo thì cần phải cân đo, đong đếm rất kỹ những gợi ý tuyệt vời này. Còn nếu bạn có tới 2-3 ngày, đừng dại gì bỏ qua trải nghiệm nào...

Nếu bạn chỉ có 24h ở Nam Đảo thì cần phải cân đo, đong đếm rất kỹ những gợi ý tuyệt vời này. Còn nếu bạn có tới 2-3 ngày, đừng dại gì bỏ qua bất cứ trải nghiệm nào mà chúng tôi đã chọn ở đây.

24h vui quên lối về ở Nam đảo Phú Quốc
Nhã Uyên