141 lãnh đạo, quản lý ở Tổng Cục thuế chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức vụ

04/07/2019 06:03 Trinh Phúc
(GDVN) - Đây là nội dung được thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra trong quá trình thanh tra công tác nhân sự tại Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính.

Ngày 20/6, Thanh tra Bộ Nội vụ  thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý: nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công tác; số lượng cấp phó quản lý hồ sơ công chức, viên chức và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính (toàn văn xem tại đây).

Trong kết luận nêu rõ, về cơ bản, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đã đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chung, quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, khi tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã thực hiện các bước theo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn (ảnh minh họa - nguồn vneconomy.vn).

Một số trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn hoặc không được tín nhiệm cao Tổng cục Thuế và các đơn vị đã xem xét, không bổ nhiệm lại.

Qua kiểm tra còn 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (01 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 140 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Cục trưởng Cục Thuế) chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế (thiếu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước; chứng chỉ ngoại ngữ; bằng trung cấp lý luận chính trị;

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch hiện giữ hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kĩ năng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục (đa số đang đi học hoặc đã có quyết định cứ đi học); 04 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu; 08 trường hợp lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chi cục nhưng giữu ngạch cán sự hoặc tương đương;

02 trường hợp được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.


Nhẹ nhất cũng phải cách chức ông Phạm Quốc Hùng, tìm xem có chạy chọt không?

Về trình tự thủ tục bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ, hồ sơ không có văn bản đề nghị phê duyệt chủ trương của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm;

Một số biện bản họp tại Vụ, Cục, Chi cục chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Một số hồ sơ bổ nhiệm nguồn nhân sự từ nơi khác, không có tài liệu thể hiện việc gặp người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với nơi đi, nơi đến;

Gửi văn bản lấy ý kiến của đơn vị dự kiến phân công công tác. Một số hồ sơ bổ nhiệm lại, không có tài liệu thể hiện việc Thủ trưởng đơn vi sử dụng trực tiếp nhận xét, đề xuất việc bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại;

Biên bản Hội nghị tập thể đơn vị nhận xét, đánh gia, lấy phiếu tín nhiệm lai; Biên bản Hội nghị tập thể đơn vị nhận xét, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chưa thể đầy đủ nội dung theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Không có tờ trình của Phòng Tổ chức cán bộ trình Cục trưởng ban hành quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm  lại. Một số trường hợp banh hành quyết định bổ nhiệm lại chậm.

Trinh Phúc