3 tháng đầu năm, Techcombank lãi trước thuế 582 tỷ đồng

06/05/2016 08:59
(GDVN) - Tính đến ngày 31/03/2016, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 582 tỷ đồng, tăng 42,7% so với cùng kỳ,

Báo cáo tài chính quý 1/2016 của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Teccombank) cho thấy, 3 tháng đầu năm 2016, Techcombank tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, thiết kế các gói sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đồng thời, Ngân hàng duy trì chính sách cho vay thận trọng, triển khai các sáng kiến nhằm kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần gia tăng lợi nhuận quý 1/2016 và tạo đà vững chắc cho tăng trưởng cả năm 2016 của Ngân hàng.

Tính đến ngày 31/03/2016, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 582 tỷ đồng, tăng 42,7% so với cùng kỳ, đạt 16,4% mục tiêu lợi nhuận năm 2016, nhờ thu nhập lãi thuần tăng 8,3% và thu nhập thuần từ phí dịch vụ tăng 49,8%, ngay cả sau khi trích chi phí dự phòng cao hơn.

Tổng thu nhập  tăng trong khi chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát hợp lý và hiệu quả hoạt động cao hơn đã giúp giảm tỷ lệ chi phí/thu nhập (C/I ratio) từ 32% vào quý 1/2015 xuống 31,04% vào quý 1/2016. 

Tổng tài sản của Techcombank tăng từ 179.100 tỷ đồng vào quý 1/2015 lên mức 199.003 tỷ đồng vào quý 1/2016, tương đương 11%. Huy động từ khách hàng tăng 17%, đạt 148.817 tỷ đồng trong khi đó dư nợ cho vay khách hàng là 114.024 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ 2015.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14,6%, cao hơn nhiều so với mức an toàn 9,0% theo quy định của NHNN. Tỷ lệ vốn cấp 1 đạt gần 9%, thể hiện rõ thế mạnh của ngân hàng trong sử dụng vốn hiệu quả.

Techcombank tiếp tục duy trì nền tảng huy động vốn và dịch vụ cá nhân vững mạnh, đồng thời giới thiệu những sản phẩm mới cho khách hàng, đẩy mạnh hoạt động bán chéo sản phẩm (cross-selling) và bán thêm sản phẩm (up-selling), nhằm tối đa hóa việc cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện với mỗi khách hàng, đồng thời gia tăng lợi nhuận.

Trong 5 năm tới, Techcombank sẽ thực hiện những chương trình cụ thể để tăng số lượng sản phẩm trung bình trên mỗi khách hàng lên mức 4 sản phẩm, từ đó mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng và đồng thời thu được mức lợi nhuận cao hơn từ mỗi khách hàng.

Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank được duy trì ở mức 2,03% vào cuối Quý 1/2016, thấp hơn mức 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, là kết quả của chính sách cho vay thận trọng được Techcombank áp dụng nhất quán từ sau thời kỳ khó khăn của ngành ngân hàng.