60% mẫu thịt không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

07/02/2012 07:34
Nghiêm trọng hơn, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nhất là các chất độc có thể gây bệnh ung thư thuộc nhóm Beta Agonist như Salbutamol và Clenbuterrol vẫn tái diễn.