Trang thông tin mạng xã hội Facebook của Sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 15/9/2014 đăng tải thông tin cho biết vừa qua đã có 9 sỹ quan quân đội Việt Nam đã được công nhận tốt nghiệp Khóa Đào tạo Lặn Tháo dỡ Bom mìn Nhân đạo do Hải quân Mỹ tổ chức.

Khóa Đào tạo Lặn Tháo dỡ Bom mìn Nhân đạo là chương trình được thực hiện bởi Trung tâm Đào tạo Lặn và Cứu hộ và Đơn vị 5 - Chuyên Tháo gỡ Vật liệu nổ (EOD) thuộc Hải quân Mỹ.

Những sỹ quan Việt Nam đã được các nhân viên kỹ thuật của Hải quân Mỹ đào tạo để trở thành những hướng dẫn viên lặn theo đúng tiêu chuẩn lặn của Hải quân Mỹ và được quốc tế công nhận là hoạt đồng tác chiến tốt nhất trong việc thực hiện lặn và rà phá bom mìn dưới nước.

Nhân sự kiện này, cán bộ Đại sứ quán Mỹ đã tham dự lễ tốt nghiệp tại Nha Trang vào tháng 8 vừa qua.

Bình Nguyên