Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980

07/05/2012 06:02 Nguyễn Thảo (Theo livejounal, báo Nga)
(GDVN) - “Từ rừng taiga đến biển Anh: Hồng quân là mạnh nhất”. Đây là câu hát trong một bài hát được nhân dân Xô viết và những chiến sĩ Hồng Quân lưu truyền như một niềm tự hào về sức mạnh kiêu hùng của lực lượng quân đội lớn nhất thế giới (từ thập niên 1940 cho tới khi Liên Xô tan rã vào năm 1991). Dưới đây là những bức ảnh màu cực hiếm về Quân đội Xô viết trong những năm 80.

Nguyễn Thảo (Theo livejounal, báo Nga)