Ảnh: Người dân Libya thâm nhập vào dinh thự của Đại tá Gaddafi ở Tripoli

19/09/2011 11:37 Nguyễn Hường (theo News.cn)
(GDVN) - Cảnh người dân Libya thâm nhập vào dinh thự bị bỏ lại tan hoang của Đại tá Gaddafi ở Bab Al-azizia, Tripoli để tìm kiếm những gì còn lại có thể sử dụng được.
Một người đàn ông kiểm tra một tòa nhà ở Bab Al-azizia, ở Tripoli, Libya ngày 18/9/2011.
Một thanh niên Libya chụp ảnh bên một xe bọc thép bị bỏ lại ở Bab Al-azizia, Tripoli,
Các tay súng của NTC đứng trên một tòa nhà được gọi là House of Shame, ở Bab Al-azizia.
Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia
Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia
Một em bé ôm khẩu súng trường bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia
Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia
Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia
Người dân Libya bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia
Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia
Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia
Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia
Bên trong tòa nhà House of Shame, ở Bab Al-azizia
Nguyễn Hường (theo News.cn)