Bán máy bay riêng không phải nộp thuế

01/03/2012 06:00
Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Công ty Vinacopter Hong Kong xung quanh việc tính thuế đối với giao dịch các loại máy bay đã qua sử dụng.

Sự việc này nảy sinh sau khi Vinacopter mua lại chiếc trực thăng sáu chỗ của một chủ doanh nghiệp người Việt Nam vào cuối năm 2011. Theo văn bản của Bộ Tài chính, trường hợp cá nhân không kinh doanh bán máy bay thì thu nhập từ bán máy bay không thuộc 10 loại thu nhập chịu thuế TNCN.

Riêng trường hợp của Vinacopter, do là doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm máy bay nên khi mua lại chiếc trực thăng, rồi chuyển nhượng hoặc cho một tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thuê thì phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Cá nhân mua lại máy báy của Vinacopter cũng sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt (theo hình thức xuất-nhập khẩu tại chỗ).

Đ.LIÊN/Pháp luật TPHCM