Bảo hiểm xã hội Việt Nam bám sát chỉ đạo của Chính phủ, phòng chống Covid-19

09/07/2020 15:28 Vương Thủy
GDVN- Ngày 8/7, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách, quản lý điều hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Lê Hùng Sơn cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố có lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, lãnh đạo các phòng trực thuộc và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chủ động, bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt, đã kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp;

Chủ động xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, đặc biệt là trong bối cảnh cả nền kinh tế bị ảnh hưởng, tác động bởi dịch bệnh.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch COVID-19.

Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia: Bên cạnh việc kịp thời giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai theo kế hoạch được giao;

Đẩy mạnh đôn đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện rà soát, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ dữ liệu do cơ quan Thuế chuyển sang; kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Kết quả, ước đến ngày 30/6/2020, số người tham gia Bảo hiểm xã hội đạt khoảng 15,144 triệu người:

Trong đó, số tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc là 14,473 triệu người, đặc biệt vượt qua giai đoạn khó khăn do thực hiện cách ly xã hội, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019, đạt 670,8 nghìn người; Bảo hiểm thất nghiệp là 12,716 triệu người; số người tham gia Bảo hiểm y tế là 85,521 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số.

Có thể thấy, số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đều sụt giảm so với cuối năm 2019 bởi tác động của dịch bệnh, riêng số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng- là điểm sáng trong công tác phát triển đối tượng của Ngành 6 tháng đầu năm.

Tổng số thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 45,3% kế hoạch cả năm (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019).

Tổng số tiền nợ Bảo hiểm xã hội phải tính lãi (từ 01 tháng trở lên) khoảng 21.231 tỷ đồng, chiếm 5,3% số phải thu.

Số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp giảm; số nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tăng lên, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn phải thu hẹp hoặc tạm ngừng sản xuất kinh doanh, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc nên không thể tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế.

Hướng dẫn đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Hướng dẫn đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đáng chú ý, trong bối cảnh các đơn vị, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong việc khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra;

Kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tính đến hết ngày 30/6/2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và ước số tiền khoảng 475 tỷ đồng.

Công tác cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp:

Theo số liệu báo cáo của các địa phương và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công An nhân dân, ước đến ngày 30/6/2020, tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội được cấp sổ là khoảng 15,053 triệu người đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội; tổng số người tham gia được cấp thẻ Bảo hiểm y tế là khoảng 85,5 triệu người.

Tại các địa phương, công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính được rút gọn.

Cụ thể, toàn Ngành Bảo hiểm xã hội ước giải quyết 60.523 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2019); 454.209 người hưởng trợ cấp 1 lần (tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2019); 4.589.884 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019).

Phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết cho 474.622 người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó: 468.152 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 6.470 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho 77,657 triệu lượt người khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

Công tác chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp: Tổng số chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp ước khoảng 169.509 tỷ đồng đạt 45,3% kế hoạch cả năm, trong đó: chi Bảo hiểm xã hội từ nguồn Ngân sách là 23.575 tỷ đồng, chi Bảo hiểm xã hội từ quỹ Bảo hiểm xã hội là 93.367 tỷ đồng, chi quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là 5.757 tỷ đồng và chi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế là 46.810 tỷ đồng.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội cho người tham gia;

Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4, 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả, tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tại nhà cho người hưởng nhận bằng tiền mặt, đảm bảo an toàn cho người thụ hưởng trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội; quản lý chặt chẽ người hưởng; tiếp tục mở rộng việc thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua bưu điện.

Tính đến tháng 6/2020, hai Ngành đang phối hợp thực hiện chi trả cho gần 3,2 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng; trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,5 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 687 nghìn người.

Trong 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và triển khai các văn bản, quy định mới về chính sách Bảo hiểm y tế;

Tích cực chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế được kịp thời khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế khi nghi ngờ nhiễm virus Corona;

Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ Bảo hiểm y tế khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị COVID-19;

Đồng thời thực hiện ngay việc tạm ứng kinh phí cho các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, đặc biệt là các tỉnh có người bệnh được phát hiện nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19;

Thực hiện thanh toán chi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 và sử dụng kinh phí từ quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế hỗ trợ chống dịch COVID-19;

Sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để mua thuốc sát trùng và xà phòng chống dịch COVID-19; Cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch COVID-19;…

Công tác thông tin, truyền thông được tiếp tục triển khai đồng bộ từ Trung ương tới địa phương với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Ngành Bảo hiểm xã hội góp phần quan trọng ổn định kinh tế xã hội sau dịch Covid
Ngành Bảo hiểm xã hội góp phần quan trọng ổn định kinh tế xã hội sau dịch Covid

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp rộng khắp với các nội dung phong phú, đi sâu phản ánh về lợi ích, giá trị nhân văn của các chính sách này.

Đồng thời, trong 6 tháng qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã triển khai có hiệu quả nhiều đợt truyền thông trọng tâm, trọng điểm như:

Tập trung triển khai các hoạt động truyền thông nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ngành; Chiến dịch truyền thông cao điểm “Ngành Bảo hiểm xã hội chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19”, trong đó, đặc biệt đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh truyền thông, kịp thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để thu gom, mua bán sổ Bảo hiểm xã hội, cảnh báo người lao động không nên bán sổ Bảo hiểm xã hội để bảo vệ quyền lợi an sinh lâu dài của bản thân;

Sau thời gian thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện" và đã phát triển được 30.017 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, 4.734 người tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình, chỉ sau 02 ngày (23&24/5/2020) ra quân trên toàn quốc.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tạm dừng thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19;

Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân về chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp;

Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng hoặc có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế;

Kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế.

Kết quả phát triển số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Kết quả phát triển số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tính đến tháng 6/2020, toàn Ngành đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng tại 834 đơn vị, qua đó đã phát hiện 2.371 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 18,455 tỷ đồng; 9.985 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 51,785 tỷ đồng.

Số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 98,147 tỷ đồng. Ban hành 82 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi 4,326 tỷ đồng.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin: Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ theo đúng yêu cầu của Chính phủ; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính của Ngành;

Thực hiện cung cấp 722 tài khoản cho các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội cấp huyện để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đồng thời, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử; duy trì việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận "Một cửa", qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức, thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp luôn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định là yếu tố then chốt, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí, thủ tục cho người tham gia, đơn vị và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ; hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội; hệ thống cấp mã số Bảo hiểm xã hội và quản lý Bảo hiểm y tế hộ gia đình;

Thực hiện kết nối với hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua Trục dữ liệu quốc gia (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi…

Đến nay, Ngành Bảo hiểm xã hội đã thực hiện cung cấp được 05 dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, người dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Tích hợp, cung cấp thêm 03 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tại Hội nghị, các điểm cầu đã cùng tập trung chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm, cụ thể như:

Công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc trong khi các đơn vị, doanh nghiệp vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;

Công tác thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2019 chưa đáp ứng tiến độ theo quy định do ảnh hưởng của dịch bệnh; tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm xã hội vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị và đặc biệt có xu hướng gia tăng do tác động của dịch COVID-19;…

Theo đó, để thực hiện tốt các mặt nhiệm vụ công tác 6 tháng năm 2020, tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp cần tăng cường thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại cho Bảo hiểm xã hội các địa phương.

Quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

6 tháng cuối năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định:

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ;

Xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản điều hành (từng tháng, quý, cả năm) nhằm tăng tốc phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế, trong đó sẽ tăng cường phối hợp với các hệ thống đại lý thu tổ chức các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp;

Đẩy mạnh, đổi mới công tác truyền thông trong tình hình mới, tập trung truyền thông hướng đến các nhóm đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình,…

Đẩy mạnh phối hợp thanh tra liên ngành, tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp;

Phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công ích; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ;

Tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được giao năm 2020;...

Toàn Ngành cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử;

Mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịnh vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế, cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho người tham gia…

Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp chủ động, tích cực của các Bộ, ngành liên quan, cấp ủy - chính quyền các tỉnh, thành phố và với quyết tâm của ngành Bảo hiểm xã hội, tin tưởng rằng Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Vương Thủy