Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với Quỹ An sinh xã hội Lào

05/12/2018 09:00 Vũ Phương
(GDVN) - Năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng phát triển đối tượng khoảng 5-7% năm, số thu cũng tăng tương tự.

Ngày 4/12, Đoàn cán bộ Quỹ An sinh xã hội Quốc gia Lào do Phó Tổng Giám đốc Boungnorth Chanthavone làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bảo hiểm xã hội  Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh chủ trì buổi tiếp Đoàn.

Thay mặt bảo hiểm xã hội  Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhiệt liệt chào mừng Đoàn Công tác đến thăm và làm việc tại bảo hiểm xã hội  Việt Nam và cho biết, thực hiện Biên bản ghi nhớ, Quỹ an sinh xã hội Lào và bảo hiểm xã hội  Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng.

Đặc biệt, vừa qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam là chủ nhà tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội an sinh xã hội Đông Nam Á rất thành công. Thay mặt lãnh đạo bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh trân trọng cảm ơn sự đóng góp tích cực của Quỹ An sinh xã hội Lào trong sự kiện quan trọng này.

Trao đổi về kết quả hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thời gian vừa qua, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho biết, trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng phát triển đối tượng khoảng 5-7% năm, số thu cũng tăng tương tự.

Hiện nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khoảng 14 triệu người chiếm 24% lực lượng lao động. Bảo hiểm y tế đạt 82,4 triệu người tham gia, tỷ lệ bao phủ đạt gần 88% dân số.

Hàng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện giải quyết chế độ đầy đủ, an toàn 170 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; 3,2 triệu người hưởng chế độ lương hưu và trợ cấp hàng tháng và khoảng gần 10 triệu lượt hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin với Quỹ An sinh xã hội Lào. 

Trong 3 năm trở lại đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặc biệt quan tâm đến đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Ứng dụng công nghệ  thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nằm trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử.

Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, Ngành trong đó có bảo hiểm xã hội  Việt Nam nhanh chóng thực hiện Chính phủ điện tử. Giai đoạn trước, bảo hiểm xã hội  Việt Nam luôn đứng ở tốp cuối các Bộ, Ngành trong ứng dụng công nghệ  thông tin.

Tuy nhiên, đến năm 2017 và 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã vươn lên đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai trong khối Bộ, Ngành, Chính phủ sẵn sàng ứng dụng công nghệ  thông tin. Hiện nay, bảo hiểm xã hội  Việt Nam đã thực hiện ứng dụng công nghệ  thông tin trên tất cả các lĩnh vực, thu, chi trả, quản lý tài chính, giao dịch với cá nhân và với tổ chức.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện là 1 trong 6 cơ quan có cơ sở dữ liệu về dân cư. Dự kiến 6 bộ cơ sở dữ liệu này sẽ hoàn thành sớm nhất vào cuối năm 2020 và khi kết nối, liên thông được với nhau sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giảm thêm nhiều thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, trong thời gian ngắn Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết nối liên thông 13.000 cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc để thanh quyết toán bảo hiểm y tế trên hệ thống.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đoàn Quỹ An sinh xã hội Lào. 

Ông Đào Việt Ánh nhấn mạnh, với những kết quả đáng khích lệ trong ứng dụng công nghệ  thông tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Quỹ An sinh xã hội Lào, đồng thời mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thực hiện tốt theo tinh thần Biên bản ghi nhớ trong năm nay và những năm tiếp theo.

Phó Tổng Giám đốc Quỹ An sinh xã hội Lào Boungnorth Chanthavone thay mặt Đoàn trân trọng và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Đoàn và cho biết, hiện nay, quỹ An sinh xã hội của Lào có hơn 300 nghìn người tham gia và khoảng 6.930 người hưởng bảo hiểm y tế.

Tổng số cán bộ trên toàn quốc có 3.560 người, cấp phòng của Quỹ ở 18 tỉnh, thành phố ở cấp huyện có 3 đơn vị. Ứng dụng công nghệ  thông tin của Quỹ An sinh xã hội Lào còn hạn chế chỉ một số nơi thực hiện được trực tuyến còn lại chủ yếu là thực hiện trực tiếp.

Trước yêu cầu chung của xu thế vấn đề nhu cầu cao tăng cường quản lý bằng công nghệ  thông tin để hội nhập và thực tế của cuộc Cách mạng 4.0. Đặc biệt, Quỹ An sinh xã hội tập trung cải tiến, thay đổi phương thức làm việc, sử dụng công nghệ, chính vì vậy Quỹ An sinh xã hội mong nhận sự giúp đỡ, chia sẻ Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, trong chuyến công tác lần này, Đoàn quan tâm việc xây dựng kho dữ liệu kết nối liên thông.

Trong chương trình làm việc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ  thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý An sinh xã hội và lưu trữ hồ sơ; thăm hệ thống điều hành công nghệ thông tin; trung tâm lưu trữ dữ liệu, dữ liệu dự phòng; làm việc với bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về ứng dụng công nghệ thông tin tại cấp tỉnh, huyện…

Đoàn công tác cũng đã trao đổi những thông tin liên quan về ứng dụng công nghệ  thông tin, cơ sở hạ tầng mạng, vai trò đối với hệ thống cơ sở dữ liệu; kiểm soát mạng, kết nối mạng giữa Trung ương và địa phương; công nghệ và quản lý an ninh; dự án phát triển công nghệ  thông tin…

Vũ Phương