Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp các dịch vụ công mức độ 4

29/12/2020 20:22 Thu Giang
GDVN- Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành văn bản số 3968/BHXH-CNTT triển khai bổ sung 09 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 dành cho tổ chức và cá nhân.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, hướng tới xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng chính sách, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn quyết liệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Ngành.

Theo đó, nhằm tiếp tục cung cấp những dịch vụ công và tiện ích phục vụ người dân và đơn vị sử dụng lao động, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến; được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, được người dân và đơn vị sử dụng lao động ghi nhận và ủng hộ.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành văn bản số 3968/BHXH-CNTT triển khai bổ sung 09 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 dành cho tổ chức và cá nhân trên Cổng dịch vụ công của Ngành.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp 100% các dịch vụ công mức độ 4 cho các thủ tục hành chính của Ngành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp 100% các dịch vụ công mức độ 4 cho các thủ tục hành chính của Ngành.

Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đem lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối mạng Internet là có thể thực hiện các dịch vụ công của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào.

Tổ chức, cá nhân có thể thông qua 11 nhà I-VAN hoặc thực hiện thao tác trực tiếp trên Cổng Giao dịch điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại đỉa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn; giúp cắt giảm thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp trong các giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trong năm 2020, toàn Ngành đã tiếp nhận và giải quyết hơn 81 triệu hồ sơ giao dịch điện tử.

Dự kiến trong quý I/2021, sẽ hoàn thành việc cung cấp, liên thông 100% dịch vụ công mức độ 4 của Ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã chủ động triển khai kết nối, tích hợp cung cấp 15 dịch vụ công của Ngành và dịch vụ công liên thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia:

10 dịch vụ công theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020;

3 dịch vụ công theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

1 dịch vụ thanh toán trực tuyến Đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp;

1 thủ tục liên thông với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, điều chỉnh đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN và báo cáo tình hình sử dụng lao động.

Song song đó, nhằm đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Ngành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, ngày 08/10/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 3187/BHXH-CNTT về việc triển khai thực hiện dịch vụ công của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trong đó, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến của Ngành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đến các đơn vị trong Ngành và đơn vị sử dụng lao động trên toàn quốc.

Tính đến ngày 23/12/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết hơn 9.000 giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, trong đó:

Tiếp nhận và giải quyết cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do hỏng, mất cho 2.616 trường hợp; 5.859 giao dịch thanh toán trực tuyến thành công (thanh toán gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cho 4.022 trường hợp; đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 1.706 trường hợp; đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp là 131 trường hợp); tiếp nhận, xử lý 916 hồ sơ đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19.

Việc hoàn thành cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 là một trong những thành tích nổi bật, thể hiện sự nỗ lực của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn với những lợi ích thiết thực, thân thiện; qua đó góp phần thực hiện Chính phủ số, quốc gia số.

Thu Giang