Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát huy vai trò của tổ chức công đoàn

05/05/2017 15:09 Trà Giang
(GDVN) - Ngày 5/4, Công đoàn Đại diện Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Báo cáo tại Đại hội, bà Nguyễn Mai Loan- Chủ tịch Công đoàn Đại diện Văn phòng nhiệm kỳ 2013- 2017 cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động như:

Phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của công chức viên chức; kịp thời thăm hỏi trường hợp ốm đau, khó khăn; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên...

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Đại diện Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017- 2022 - ảnh Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đồng thời, phối hợp đề nghị đơn vị nâng lương, chuyển xếp lương kịp thời cho 30 trường hợp đủ điều kiện. Hoạt động nhân đạo, từ thiện là những hoạt động nổi bật của Công đoàn trong thời gian qua là đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt; ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học…

Ông Dương Mạnh Hùng - Trưởng Đại diện Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, hoạt động của Công đoàn luôn gắn liền với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trước yêu cầu đổi mới, hoạt động của Công đoàn đã phát huy được vai trò của mình.

Đặc biệt, có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

Tại Đại hội, Công đoàn Đại diện Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017- 2022.

Trong nhiệm kỳ mới, công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của công chức viên chức, đoàn viên; tích cực tham gia các phong trào thi đua do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công đoàn Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động...

Trà Giang