Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực làm theo lời Bác dạy

24/07/2019 07:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội phải luôn xác định rõ tinh thần “việc gì có lợi nhất cho dân phải hết sức làm; việc gì hại đến dân thì phải hết sức tránh”.

Ngày 23/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Toàn thể ngành Bảo hiểm xã hội luôn nỗ lực phấn đấu làm theo lời Bác căn dặn.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt ý nghĩa, nội dung cơ bản của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, đó là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bằng những câu chuyện xúc động và chân thực về phong cách, hành động, ứng xử của Bác Hồ với nhân dân, cũng như nội dung các tác phẩm lý luận, những bức thư tiêu biểu trong suốt cuộc đời làm cách mạng của Người đã toát lên ý thức tôn trọng nhân dân, lắng nghe nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo chứng minh rằng: Trong lịch sử nước nhà, không có một lãnh tụ nào đi về cơ sở, đến với dân nhiều như Bác Hồ. Bởi trong tư tưởng của Người, các quan điểm về nhân dân là nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm, chi phối.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Phong cách Hồ Chí Minh phát huy dân chủ xuất phát từ chỗ tôn trọng nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của nhân dân. Dù bận rất nhiều công việc đối nội, đối ngoại, nhưng Bác vẫn về với dân, đến với quần chúng, để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý.

Học tập và làm theo Bác về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, nhất là với cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, phải luôn xác định rõ tinh thần “việc gì có lợi nhất cho dân phải hết sức làm; việc gì hại đến dân thì phải hết sức tránh”.

Với tính chất phục vụ đa dạng, nhiều đối tượng, như Ngành Bảo hiểm xã hội, việc học và làm theo Bác hiệu quả sẽ đem lại những lợi ích thiết thực, trực tiếp với Nhân dân.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội, ngay từ đầu năm, Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch số 22-KH/ĐU thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Đề ra các nội dung, giải pháp thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành Bảo hiểm xã hội. Theo đó, xây dựng nội dung sinh hoạt các chuyên đề theo từng Quý năm 2019 gồm:

Triển khai phổ biến, quán triệt nội dung học tập chuyên đề năm 2019 gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; nghiên cứu, triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân;

Gắn với chủ đề phong trào thi đua yêu nước năm 2019 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động: “Công chức, viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam”; nghiên cứu, triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy dân chủ”;

Gắn với tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2596/QĐ-Bảo hiểm xã hội ngày 26/12/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; nghiên cứu, triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Chăm lo đời sống Nhân dân”; gắn với việc liên hệ thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đặc thù công tác của cơ quan, đơn vị, Ngành, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Nga đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga yêu cầu, các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức quán triệt Chỉ thị và xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung Chỉ thị đề ra; thực hiện rà soát, bổ sung, quy hoạch cấp ủy các cấp đúng quy định.

Trúc Diệp