Bình Thuận điều chỉnh khung kế hoạch năm học

14/05/2020 06:21 Phan Tuyết
(GDVN) - Hoàn thành chương trình học kỳ II của bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) chậm nhất vào ngày 5/7/2020.

Ủy ban tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

Theo đó, hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập học kỳ II của bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) chậm nhất vào ngày 5/7/2020.

Kế hoạch điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học (Ảnh Phan Tuyết)

Kết thúc năm học 2019-2020 của các cấp học hoàn thành ngày 15/7/2020.

Xét hoàn thành chương trình cấp tiểu học, công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 10/7/2020.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo vào các ngày 4,5 và 6/7/2020.

Tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh vào ngày 14/7/2020.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông vào ngày 24 và 25/7/2020.

Học sinh các cấp sẽ có 8 tuần thực học (riêng lớp 9 có 9 tuần và lớp 12 có 10 tuần thực học do đi học từ ngày 4/5 và trước đó cũng đã học trước 1 tuần).

Phan Tuyết