Bộ Công an nỗ lực giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự trong năm 2021

29/12/2020 11:36 Trần Phương
GDVN- Tại hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng 29/12, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm kiến nghị 5 vấn đề với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành, địa phương.

Thứ nhất, năm 2021, tiếp tục xây dựng thể chế. Đây là một trong 3 bước đột phá mà Trung ương đã chỉ đạo. Bộ Công an cũng xác định, đảm bảo công tác an ninh, để cho toàn dân, các cấp thực hiện kỷ cương, kỷ luật. Năm 2020, Bộ Công an đã đã làm rất tốt nhiệm vụ này và năm 2021 tiếp tục đưa công tác này vào nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ hai, công tác an ninh kinh tế cần được đẩy mạnh hơn. Chúng ta rất quan tâm đến phát triển kinh tế nhưng cũng phải trên nền tảng đảm bảo an ninh kinh tế.

Chỉ thị số 12 về an ninh kinh tế, phát triển theo đúng định hướng, không chệch hướng về kinh tế.

“Chúng ta rất quan tâm phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo an ninh kinh tế. Khi đất nước ta hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề này phải triển theo đúng định hướng, không chệch hướng. Năm 2020, chúng ta làm rất tốt vấn đề này. Bộ Chính trị đã có chỉ thị, Chính phủ cũng có kế hoạch cụ thể để phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện an ninh kinh tế”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh VGP

Thứ ba, cần tập trung phòng chống tội phạm, cụ thể cần làm giảm tội phạm hình sự. Theo Bộ trưởng Bộ Công An, trung bình mỗi năm có khoảng 50.000 vụ phạm pháp hình sự.

Trong năm 2020, số vụ phạm tội hình sự đã giảm 6,8% so với 2019, thực tế nhiều địa phương cả ngày không có vụ phạm pháp hình sự nào.

Trên thực tế, khảo sát địa phương, điển hình là Cao Bằng, mỗi ngày có trung bình 1 vụ. Năm 2019, 360 vụ phạm pháp hình sự, năm 2020 còn 300 vụ giảm 60 vụ.

Như vậy, Cao Bằng có đến khoảng 2 tháng không có phạm pháp hình sự.

Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4.500 vụ phạm pháp hình sự, mỗi ngày có khoảng 15 vụ phạm pháp hình sự. Nhưng cũng có nhiều quận trên địa bàn không có vụ phạm pháp hình sự nào. Việc giảm vụ án hình sự có ý nghĩa rất quan trọng. Người dân được sống trong an lành, hòa bình, trật tự là đáng mừng...”, Bộ trưởng Tô Lâm phân tích.

Cả nước vẫn thiếu khoảng 45.000 giáo viên Mầm non và 13.000 giáo viên Tiểu học
Cả nước vẫn thiếu khoảng 45.000 giáo viên Mầm non và 13.000 giáo viên Tiểu học

Bộ trưởng cho biết thêm: “Năm 2021, chúng tôi cũng đăng ký với Quốc hội và Chính phủ giảm thêm 5% số vụ phạm pháp hình sự. Đề nghị các ngành các cấp cùng vào cuộc. Lực lượng công an sẽ quản lý đối tượng, vũ khí, gần dân hơn để giải quyết từ cơ sở”.

Thứ tư, quan tâm hơn nữa đến chăm lo đời sống cho người dân, nhất là vùng sâu vùng xa, xây dựng vành đai an ninh quốc phòng vững chắc ở những vùng chiến lược này.

Nâng cao đời sống người dân tại các khu vực này sẽ góp phần ổn định tình hình. Hiện có 62 huyện nghèo nằm trong địa bàn chiến lược, mỗi tỉnh giúp một huyện tình hình sẽ được thay đổi.

Cuối cùng, Covid-19 năm tới diễn biến còn phức tạp nên cần tập trung quản lý và xử lý tốt vấn đề này. Hiện đã có 70 nghìn người Việt Nam ở nước ngoài về nước và theo tính toán, còn hàng trăm nghìn người có nhu cầu về nước, nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép. Do đó, cần lên phương án đón bà con về nước an toàn cũng như bảo đảm an ninh an toàn cho xã hội.

Trần Phương