Các lãnh đạo cấp Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

20/01/2016 07:08 Minh Tấn
(GDVN) - Danh sách các Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc).

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. ảnh tư liệu.

Ngày sinh: 19/05/1890 Ngày mất: 02/09/1969 Quê quán: Xã Kim Liên (Làng Sen) huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta 2/1951-10/1956: Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng 10/1956 – 9/1960: Chủ tịch Đảng, kiêm Tổng Bí thư Từ tháng 9/1960: Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Trần Phú
Ngày sinh: 1/5/1904
Ngày mất: 6/9/1931

Tổng Bí thư Trần Phú. ảnh: TTXVN.

Quê quán: xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Đồng chí Trần Phú đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 10/1930 bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Đồng chí Lê Hồng Phong

Tên gọi khác: Lê Huy Doãn, Vương Nhật Dân, Hải An, Lítvinốp, Trí Bình.

Ngày sinh: 1902

Ngày mất: 6/9/1942

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. ảnh: TTXVN.

Quê quán: Xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Tháng 3/1935, Đại hội lần thứ I của Đảng họp tại Macau, Trung Quốc. Đồng chí Lê Hồng Phong được bầu là người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng chí Hà Huy Tập

Tên gọi khác: Hồng Thế Công, Trí Cường, Sinhichkin
Ngày sinh: 24/4/1906
Mất ngày:  28/8/1941

Đồng chí Hà Huy Tập. ảnh: TTXVN.

Quê quán: Làng Kim Nặc, xã Cẩm Hùng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ ngày 27 đến 31/3/1935, tại Macau (Trung Quốc) đã diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất. Đồng chí Hà Huy Tập chủ trì Đại hội và đọc Báo cáo chính trị.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương và Ban thường vụ Trung ương gồm 5 người, do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập làm Thư ký Ban chỉ huy ở nước ngoài.

Do đồng chí Lê Hồng Phong bận đi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, nên thực chất trọng trách lãnh đạo cách mạng thời gian này do đồng chí Hà Huy Tập đảm nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ

Ngày sinh: 9/7/1912

Ngày mất:  28/8/1941
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. ảnh: TTXVN.
Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước ở xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí là hậu duệ đời thứ 17 của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi.
Quê quán: xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tháng 3/1938, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định thành lập Mặt trận thống nhất dân chủ. Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng Bí thư thay đồng chí Hà Huy Tập.
Đồng chí Trường Chinh 
Tên thật là Đặng Xuân Khu

Bí danh: Anh Nhân
Ngày sinh: 9/2/1907
Ngày mất: 30/9/1988

Tổng Bí thư Trường Chinh. ảnh: TTXVN.

Quê quán: Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Năm 1941, tại Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương.

Năm 1951, tại Đại hội lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (ở Đại hội này, Đảng Cộng sản Đông Dương được đổi tên là Đảng Lao động Việt Nam) đến tháng 10/1956.

Đồng chí Lê Duẩn
Tên gọi khác: Lê Nhuận, Anh Ba
Ngày sinh: 7/4/1907
Ngày mất: 10/7/1986

Tổng Bí thư Lê Duẩn. ảnh: TTXVN.

Quê quán: Xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Năm 1960 tại Đại hội lần thứ III, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương đồng chí Lê Duẩn đọc Báo cáo chính trị. Cũng tại Đại hội này, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư thứ nhất.

Suốt 15 năm trên cương vị này, đồng chí cùng với Bộ Chính trị và Trung ương Đảng kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ và đoàn kết quốc tế, sáng suốt lãnh đạo nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng l2 năm 1976) và lần thứ V (tháng 3 năm 1982), đồng chí Lê Duẩn được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và được cử vào Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh 

Tên thật: Nguyễn Văn Cúc

Tên gọi khác: Mười Cúc
Ngày sinh: 1/7/1915
Mất ngày: 27/4/1998
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. ảnh: TTXVN.
Quê quán: Xã Giai Phạm, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên
Tháng 12/1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được Trung ương bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Mười 

Tên gọi khác: Nguyễn Duy Cống

Ngày sinh: 2/2/1917

Tổng Bí thư Đỗ Mười.ảnh: TTXVN.

Quê quán: Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII và VIII đồng chí Đỗ Mười được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (6/1991 - 12/1997).

Đồng chí Lê Khả Phiêu

Ngày sinh: 27/12/1931

Quê quán: Xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Tôn giáo: Không.
Ngày 26/12/1997 tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng Bí thư. 

Đồng chí Nông Đức Mạnh 

Sinh ngày 11/9/1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn, xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. ảnh: TTXVN.

4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nông Đức Mạnh được tái bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Sinh ngày: 14/4/1944 

Dân tộc: Kinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. ảnh: TTXVN.

Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1/2011), đồng chí đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 

Minh Tấn