"Cán bộ, đảng viên là công bộc của dân, không được xa dân"

17/02/2015 06:09 Ngọc Quang (Tổng hợp)
(GDVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại lời dạy ấm áp ấy khi tới dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, vào dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", trong đó nhấn mạnh cá nhân chủ nghĩa là một trong những nguyên nhân khiến một số cán bộ Đảng viên phạm nhiều sai lầm.

Ðể làm cho tất cả cán bộ, Đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Ðảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Ðảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Ðảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người Đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Ðảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dân hương và trò chuyện với các cán bộ trong khu di tích. Ảnh: TTXVN.

Nhắc lại bài báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh những nội dung cơ bản, sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Ðảng cầm quyền luôn luôn là vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng: Cách mạng trước hết phải có Đảng lãnh đạo, để trong vận động dân chúng, ngoài thì liên lạc với vô sản, giai cấp khắp mọi nơi để vận động bạn bè quốc tế ủng hộ. Cách mạng phải có Đảng lãnh đạo thì mới thành công cũng giống như thuyền có người lái thì thuyền mới chạy đúng hướng. Để làm tốt vai trò lãnh đạo, Đảng phải là tổ chức cách mạng chân chính của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc; phải hết lòng, hết sức vì dân, vì nước, đặt lợi ích của dân tộc, của quốc gia lên trên hết, trước hết. Cán bộ, đảng viên là công bộc của dân, không được xa dân.

Tổng Bí thư cũng nhắn nhủ, mỗi cán bộ, nhân viên khu di tích phải là những người đi đầu trong việc thực hiện những lời dạy của Bác về xây dựng Đảng, học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ, làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần tuyên truyền sâu rộng những lời dạy, việc làm của Bác tới đông đảo đồng bào, đồng chí cả nước và bạn bè quốc tế. 

Ngọc Quang (Tổng hợp)