Căng biển trường Công nghệ Bách Khoa, nhưng toàn cỏ dại và bãi xe

06/08/2019 06:32 Nam Dương
(GDVN) - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa được Nhà nước giao 22 hecta đất để xây dựng trường học. Nhưng nhà trường lại ủy quyền cho doanh nghiệp sử dụng.

Đất bỏ hoang, trường ủy quyền cho doanh nghiệp sử dụng

Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tìm về xã Văn Bình huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. 


Bộ Giáo dục hướng dẫn thanh tra tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên 2019

Khu đất có diện tích 22 hecta tại xã Văn Bình thuộc quyền sử dụng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa.

Tuy nhiên theo quan sát, khu đất này gần như bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. 

Một phần diện tích của khu đất này được sử dụng đề làm bãi đỗ xe hoặc do doanh nghiệp sử dụng.

Năm 2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định: Về việc đồng ý về nguyên tắc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa.

Theo quyết định này: Đồng ý thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa do Tiến sĩ Nguyễn Tử Dũng – đại diện các nhà sáng lập đề nghị. Trụ sở của trường đặt tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (cũ).

Ngày 3/1/2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (trước đây) có Quyết định số 14/QĐ-UB về việc thu hồi 22 hecta m2 đất nông nghiệp tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín; chuyển mục đích sử dụng thành đất chuyên dụng; giao cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa thuê để xây dựng Trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Ngày 8/8/2007, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa ký hợp đồng thuê đất số 120/HĐ/TĐ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tây thuê 22.007 m2 đất tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín để xây dựng Trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thời hạn thuê đất là 50 năm.

Khu đất được Nhà nước giao cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa sử dụng hiện đang bỏ không (Ảnh:N.D)

Như vậy nguồn gốc của diện tích đất 22ha do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa là được Nhà nước giao và cho thuê với thời hạn lên đến 50 năm.

Tuy nhiên theo kết luận của Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội:

Sau khi được giao đất, cấp phép xây dựng đến năm 2014. Chủ đầu tư đã triển khai đầu tư san lấp mặt bằng, xây dựng một số dự án, hạng mục công trình. Việc triển khai không thực hiện theo đúng tiến độ và nội dung được duyệt.

Hợp đồng Ủy quyền của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa giao đất cho doanh nghiệp tư nhân sử dụng (Ảnh:N.D)

Ngày 16/3/2014, đại diện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa là ông Nguyễn Tử Dũng đã ký hợp đồng liên kết đào tạo với Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại miền Bắc.

Nội dung của hợp đồng liên kết đào tạo: Thỏa thuận giữa hai bên trong việc xây dựng nhà xưởng, các phòng chức năng, giảng đường, ký túc xá phục vụ quá trình học tập, đào tạo của trường.

Kinh phí để thực hiện liên kết tùy theo từng thời điểm và tình hình cụ thể sẽ được Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa trả cho Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại miền Bắc và được hạch toán như cổ phần của Trường (Phần giá trị tài sản sẽ trở thành giá trị cổ phần).

Riêng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa có trách nhiệm cung cấp mặt bằng cho Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại miền Bắc xây dựng nhà xưởng, lớp học, các phòng chức năng, ký túc xá phục vụ cho quá trình học tập, đào tạo.

Nhiều hạng mục công trình bị bỏ hoang rất lãng phí (Ảnh:N.D)

Đến ngày 6/4/2014, hai bên tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền. Phần đại diện của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa cho ông Nguyễn Tử Dũng đứng tên.

Trong hợp đồng ủy quyền này: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa (bên A) đồng ý ủy quyền và Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại miền Bắc (bên B) nhận ủy quyền “trông nom, bảo quản, sử dụng và khai thác” lô đất và các tài sản trong lô đất thuộc quyền sử dụng của bên A.

Lợi nhuận (nếu có) từ việc khai thác lô đất được hạch toán và mỗi bên sẽ hưởng đến 50% giá trị.

Thời hạn ủy quyền của hợp đồng này là 20 năm kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền.

Sau thời điểm ngày 6/4/2014, khu đất có diện tích 22.0007 m2 do Nhà nước giao cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa thuê và sử dụng được ủy quyền chuyển sang Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại miền Bắc.

Doanh nghiệp tự ý xén đất công để cho thuê, sử dụng với mục đích thương mại

Như đã phân tích ở trên, nguồn gốc của khu đất có diện tích 22.007 m2 do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa sở hữu là được Nhà nước giao cho để xây dựng trường lớp phục vụ việc đào tạo chất lượng cao.


Rối loạn xét tuyển cao đẳng, trung cấp, liên kết, liên thông

Tuy nhiên đến năm 2014, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa ký liên tiếp 2 văn bản: Hợp đồng liên kết đào tạo và Hợp đồng ủy quyền với Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại miền Bắc.

Nội dung ủy quyền cho Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại miền Bắc được quyền “trông nom, bảo quản, sử dụng và khai thác” lô đất 22ha kia.

Trong kết luận: “Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án nhà nước được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật” của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội có nêu rõ:

Ngày 15/4/2014, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại miền Bắc tự ý cho: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch và Vận tải Thái bình thuê lại 5.000m2; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tín Nghĩa thuê lại 3.500 m2 để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ, thời hạn thuê đất là 10 năm.

Trường ủy quyền cho doanh nghiệp được sử dụng đất với mục đích kinh doanh, thương mại (Ảnh:N.D)

Như vậy từ một dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất với mục đích giáo dục, trải qua nhiều lần phù phép đã trở thành một miếng đất được sử dụng trái mục đích. Khu đất rộng 22 hecta này lại bị xẻ nhỏ để cho thuê với mục đích thương mại.

Với những sai phạm như trên: Ngày 13/9/2017, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín có văn bản số 931/UBND-TNMT đề nghị thu hồi đất của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa.

Tuy nhiên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa không chấp hành thực hiện và hiện nay khu đất có diện tích 22.007 m2 này vẫn đang được sử dụng với mục đích sản xuất, kinh doanh, thương mại.

Nam Dương