Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4-5/2020 vào cùng một kỳ

31/03/2020 12:33 An Nhiên
(GDVN) - Việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5/2020 sẽ tổ chức vào cùng một kỳ.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, tiếp theo Công văn số 972/BHXH-TCKT ngày 25/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện hiện chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, ngày 30/3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1020/BHXH-TCKT bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và tháng 5/2020 qua hệ thống Bưu điện.

Nhân viên Bưu điện tỉnh Tiền Giang chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại điểm chi trả.

Theo đó, việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5/2020 sẽ tổ chức vào cùng một kỳ.

Cơ quan Bưu điện xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt phải đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Công văn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì, thống nhất với Bưu điện tỉnh về thời gian chi trả; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án tổ chức, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương bảo đảm an toàn cho người hưởng theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo xong trước ngày 31/5/2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chi trả phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết.

An Nhiên