Chính phủ quyết tâm minh bạch, nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

05/05/2016 07:12 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu này tại buổi họp Chính phủ diễn ra chiều ngày 4/5.

Sau khi nghe 28 ý kiến phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận: Chính phủ mới kiện toàn chuyển phương thức chỉ đạo điều hành từ mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo và phục vụ.

Đồng thời với việc phải phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng thị trường, hạn chế và tiến xóa bỏ cơ chế xin cho; Chính phủ sẽ tập trung lo xây dựng thể chế, cơ chế chính sách cho đầu tư, phát triển.

Đồng thời cần phân cấp, giao quyền; cái gì bộ, ngành, địa phương làm tốt, tự chủ được thì để bộ, ngành, địa phương tự làm; không để các bộ, ngành, địa phương đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung hơn nữa vào công tác xây dựng thể chế; tăng cường quản lý, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời phát huy, bảo đảm dân chủ  và chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ quyết tâm chống tham nhũng, nói không với tiêu cực, lãng phí. ảnh: VGP.

Về bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành hữu quan, các địa phương phương khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đổi mới phương thức quản lý nhà nước, chú trọng trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu; tăng cường thông tin truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân.

Rà soát, chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tốt kỳ thi THPT, tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2016; có biện pháp tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục ở các cấp, đặc biệt là giáo dục đại học và sau đại học trong đó có chấn chỉnh việc đào tạo tiến sĩ.

Nâng cao hiệu quả hoạt động các quỹ về phát triển khoa học công nghệ; khuyến khích các quỹ đầu tư mạo hiểm; tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các vi phạm.

Tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo nhanh hơn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ, trợ giúp kịp thời người dân khắc phục thiên tai, không để người dân đói, khát.

Các địa phương chủ động rà soát, phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ công nhân, người lao động trên địa bàn, bảo đảm điều kiện sống, nhất là về chỗ ở, nhà trẻ.

Các Bộ, ngành và địa phương chú trọng thực hiện các giải pháp phát triển du lịch, bảo đảm an toàn cho du khách; tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp hè, không để trẻ em đuối nước và các tai nạn khác xảy ra.

Về hiện tượng cá chết tại một số vùng biển miền Trung, Thủ tướng cho biết các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, xác định nguyên nhân.

Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với các địa phương liên quan ngày 01/5/2016 để sớm có kết luận khách quan, khoa học nguyên nhân hải sản chết bất thường và công bố công khai; đồng thời rà soát tất cả cơ sở sản xuất có xả thải; khôi phục, ổn định sản xuất; hỗ trợ bằng gạo, tiền, lãi suất cho người dân bị ảnh hưởng; sử lý nghiêm các đối tượng gây rối an ninh trật tự.

Tăng cường thực hiện các giải pháp, nhất là siết chặt quản lý các phương tiện vận tải hành khách; kiểm tra, tuần tra lưu động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Về phòng chống tham nhũng lãng phí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, minh bạch, hiệu quả; nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Thủ tướng nhấn mạnh cần theo dõi sát, nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, kích động gây rối và các loại tội phạm.

Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ, hỗ trợ ngư dân ta và xử lý nghiêm hành vi đánh bắt hải sản, xâm phạm các vùng biển của nước ta.

Giữ vững trật tự, an toàn xã hội, tập trung bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Triển khai hiệu quả Chương trình hoạt động đối ngoại của  Đảng và Nhà nước.

Đối với  công tác thông tin truyền thông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo điều hành của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và những vấn đề xã hội quan tâm.

Đưa tin kịp thời, khách quan, trung thực, không gây hoang mang dư luận; xử lý nghiêm các vi phạm, đưa tin không đúng sự thật. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng.

Ngọc Quang