Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng tiếp tục tuyên thệ nhậm chức

13/06/2016 11:56 Ngọc Quang
(GDVN) - Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV dự kiến kéo dài từ 20/7 đến 31/7 sẽ dành thời gian thảo luận, bầu nhiều chức danh quan trọng.

Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, do đó Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội.

Cũng trong ngày 20/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn; Thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Ngày 21/7, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau đó là quy trình thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ngay trong chiều 21/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo.

Tiếp đó, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ và điều khiển các phiên họp tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội - bà Nguyễn Thị Kim Ngân thực hiện nghi thức tuyên thệ tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII. ảnh: quochoi.vn

Đến ngày 22/7, Chủ tịch Quốc hội trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Tiếp đó, Quốc hội thực hiện quy trình bầu các chức danh nói trên, dự kiến hoàn thành trong ngày 22/7.

Ngày 25/7, Chủ tịch Quốc hội trình bày tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. 

Cần phải thẩm tra tư cách Đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Ngọc Hải

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, Chủ tịch nước thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Ngày 26/7, Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ và thực hiện bầu Thủ tướng Chính phủ bwanfg hình thức bỏ phiếu kín trong ngày 27/7.

Sau khi công bố kết quả, Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Tại kỳ họp, Chủ tịch nước sẽ trình bày về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Cũng tại kỳ họp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Quốc hội cũng sẽ dành thời gian thảo luận và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật.

Thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, và dự kiến thông qua ngay tại kỳ họp này.

Ngọc Quang