Chương trình liên kết đào tạo không được hoạt động quá 5 năm

23/01/2017 08:23 Thùy Linh
(GDVN) - Thời hạn hoạt động của chương trình liên kết đào tạo không quá 5 năm, kể từ ngày được phê duyệt và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 5 năm.

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có nội dung về liên kết đào tạo với nước ngoài.

Theo dự thảo, với liên kết đào tạo, hình thức liên kết đào tạo được phép triển khai là đào tạo trực tiếp theo chương trình của nước ngoài hoặc chương trình do hai bên xây dựng;

Thực hiện toàn bộ chương trình tại Việt Nam hoặc một phần chương trình tại Việt Nam, một phần chương trình tại nước ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ của Việt Nam, của nước ngoài hoặc hai bên cấp riêng theo quy định của từng bên.

Chương trình liên kết đào tạo không được hoạt động quá 5 năm (Ảnh: vnua.edu.vn)

Thời hạn hoạt động của chương trình liên kết đào tạo không quá 5 năm, kể từ ngày được phê duyệt và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 5 năm.

Cơ sở thực hiện liên kết đào tạo phải đảm bảo các điều kiện về đội ngũ nhà giáo; cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình, quy mô đào tạo, ngôn ngữ giảng dạy; đối tượng tuyển sinh.

Đơn cử, về trình độ của giáo viên, giảng viên: Đối với liên kết đào tạo trình độ đại học thì giảng viên ít nhất phải có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;

Đối với liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ thì giảng viên giảng dạy các môn học, chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham gia Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ít nhất phải có bằng tiến sĩ; giảng viên hướng dẫn thực hành, thực tập, giảng dạy ngoại ngữ ít nhất phải có bằng thạc sĩ;

Đối với liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ thì giảng viên ít nhất phải có bằng tiến sĩ ở chuyên ngành hoặc ngành phù hợp với học phần sẽ đảm nhiệm trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ....

Chương trình liên kết đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh trong những trường hợp:

Không đảm bảo các điều kiện liên kết theo quy định, làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục;

Vi phạm quy định của Quyết định phê duyệt hoặc Quyết định gia hạn Chương trình liên kết đào tạo ở mức độ pháp luật quy định phải đình chỉ tuyển sinh.

Chương trình liên kết đào tạo chấm dứt trong những trường hợp: Hết thời hạn quy định trong Quyết định phê duyệt hoặc Quyết định gia hạn Chương trình liên kết đào tạo; Theo đề nghị của các bên liên kết; Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh nhưng không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đình chỉ tuyển sinh;

Vi phạm quy định của Quyết định phê duyệt hoặc Quyết định gia hạn Chương trình liên kết đào tạo ở mức độ pháp luật quy định phải chấm dứt.

Đã bị đình chỉ và không khắc phục được vi phạm đối với các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định.

Thùy Linh