Chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu trục lợi, lạm dụng bảo hiểm y tế

07/09/2016 07:19 Hà Phương
(GDVN) - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Phạm Lương Sơn vừa ký Công văn số 3358/BHXH-CSYT (ngày 31/8) chỉ đạo về công tác giám định Bảo hiểm Y tế.

Công văn chỉ đạo về công tác giám định Bảo hiểm Y tế trong những tháng cuối năm này được gửi đến Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm Xã hội Công an Nhân dân, Trung tâm Giám định Bảo hiểm Y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; khu vực phía Nam.

Thời gian qua, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế có chiều hướng gia tăng tại cơ sở y tế dẫn đến quỹ này được sử dụng trong 6 tháng đầu năm 2016 tại nhiều địa phương bị bội chi.

Ảnh minh họa (Nguồn: vietnamnet.vn).

Một số tỉnh, thành phố có số tiền vượt quỹ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế tới hàng trăm tỷ đồng, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại các đơn vị, địa phương và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Để kịp thời kiểm soát tốc độ gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hạn chế tình trạng bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016, bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm Xã hội các tỉnh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Chỉ đạo theo Công văn số 7200/VPCP-KGVX ngày 29/8/2016, Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi nhằm sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bảo đảm quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế theo các nội dung như sau:

Cơ hội nhận đến 6 tỷ đồng khi mua Bảo hiểm Nhân thọ tại MaritimeBank

Phân tích, đánh giá đầy đủ tình trạng gia tăng chi phí và mất cân đối quỹ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2016, dự báo cả năm 2016 để báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thành phố.

Trong đó, tập trung đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan, các yếu tố tác động và kiến nghị, đề xuất các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm xã hội;

Thẩm định lại toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2016 tại các cơ sở y tế bội chi quỹ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế phân tích thực trạng, xác định nguyên nhân, kiên quyết thu hồi chi phí khám chữa bệnh không hợp lý.

Tổ chức kiểm tra ngay những cơ sở y tế có chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế gia tăng bất thường, kiên quyết từ chối thanh toán những chi phí khám chã không đúng quy định;

Phối hợp với Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tất cả các cơ sở y tế có biểu hiện lạm dụng quỹ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế gia tăng bất thường, tần suất bệnh nhân khám chữa bệnh tăng; sau kiểm tra kiên quyết thu hồi chi phí khám chữa bệnh sử dụng sai quy định.

Trường hợp sai phạm lớn, có tính hệ thống thì chuyển cơ quan Công an điều tra theo Quy chế phối hợp số 1853/QCPH-TCCSPCTP-BHXHVN ngày 06/5/2012 giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an);

Tăng cường kiểm soát chi phí, chống lạm dụng quỹ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế; đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn giám sát, cung cấp thông tin về những cơ sở y tế lạm dụng quỹ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế.

Đối với các cơ sở y tế có tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố xem xét tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế chờ ý kiến kết luận của cơ quan Công an;

Thống kê tổng hợp, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh của các máy, trang thiết bị y tế từ nguồn xã hội hóa của các cơ sở khám chữa bệnh từ việc xây dựng Đề án, ký hợp đồng liên doanh liên kết đến việc đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.

Trường hợp không đúng quy định tạm dừng thanh toán theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Thông báo kết luận Hội nghị giao ban quý II/2016 của Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

Thống nhất với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế trên địa bàn để nghiêm túc thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử đến Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế và bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong đó, bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm:

Cập nhật tình hình liên thông dữ liệu hàng ngày, kịp thời ngay khi bệnh nhân ra viện; xác nhận và gửi dữ liệu chi tiết hàng ngày và dữ liệu tổng hợp hàng tháng theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 2723/BHXH-CSYT ngày 21/7/2016 của bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn gửi dữ liệu điện tử đến Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Bộ Tài chính trả lời câu hỏi: "Vì sao nợ công tăng?"

Theo dõi chi khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế phát sinh hàng tuần, hàng tháng trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để điều hành, chỉ đạo công tác giám định bảo hiểm y tế, tổ chức kiểm tra ngay các cơ sở phát sinh chi phí bất thường.

Thông báo việc cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm xã hội đối với các cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm xã hội không liên thông dữ liệu với Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 152/TB-VPCP (ngày 24/6/2016, Văn phòng Chính phủ).

Kiểm soát việc chi khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế trong phạm vi quỹ được giao, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chi vượt nguồn kinh phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế  được giao tại Quyết định số 279/QĐ-BHXH ngày 24/02/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế từ nay đến cuối năm, sớm hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trước 30/9/2016.

Hà Phương