Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử

22/05/2016 09:24 Theo Đảng Cộng sản Việt Nam
(GDVN) - Sáng 22/5, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du (Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội).

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 có 1.251 cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du (Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội).

Danh sách bầu cử gồm có: 8 người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp phường, 8 người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp quận, 7 người ứng cử Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và 5 ứng cử viên trong danh sách Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tại khu vực bỏ phiếu, ngay từ sáng sớm, các công tác chuẩn bị cho bầu cử đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ khu vực bỏ hòm phiếu, khu vực ghi phiếu đến các công tác an ninh...

Đúng 7 giờ sáng, khu vực bỏ phiếu số 3 tiến hành lễ khai mạc: Chào cờ, diễn văn khai mạc, đọc nội quy phòng bỏ phiếu, kiểm tra hòm bỏ phiếu, niêm phong hòm phiếu.

Hơn 5,2 triệu cử tri ở TP.Hồ Chí Minh bắt đầu "ngày hội non sông"

(GDVN) - Cho tới nay, các công tác chuẩn bị ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp ở TP.Hồ Chí Minh đã hoàn tất, sẵn sàng đón các cử tri đến với “Ngày hội non sông".

Sau lễ khai mạc, cuộc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du bắt đầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Bùi Thị Sáu (cử tri cao tuổi nhất – 86 tuổi) và cử tri Lưu Quang Hòa (cử tri trẻ tuổi nhất - 18 tuổi) là những người bỏ phiếu đầu tiên.

Ngay sau đó, các cử tri tại khu vực đã lần lượt bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Trả lời phỏng vấn của báo chí ngay sau khi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói:

"Tôi cũng như mọi cử tri mong muốn tất cả các đại biểu tham gia ứng cử được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ hết lòng vì nước vì dân, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm mà Hiến pháp và pháp luật đã quy định.

Đó là phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thực hiện trách nhiệm của một người được nhân dân tín nhiệm cử ra thay mặt cho nhân dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội”.

Tổng Bí thư tin rằng mỗi đại biểu trúng cử sẽ nhận thức được đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị nước ta nói chung, trong đó có Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nói riêng.

Trong ngày hôm nay, hơn 69 triệu cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội; 3.918 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 24.993 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện; 294.055 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường.

Tại 184 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ lựa chọn bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV trong tổng số 870 người ứng cử. Trong đó, 197 người ứng cử ở Trung ương, 662 người ứng cử ở địa phương và 11 người tự ứng cử.

Tại 1.096 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 3.918 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Tại 6.721 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 24.993 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện; Tại 79.888 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 294.055 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường.

Theo quy định, cử tri bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 19 giờ cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng và kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ cùng ngày.

Theo Đảng Cộng sản Việt Nam