Đà Nẵng phân công người điều hành Hội đồng nhân dân thay ông Nguyễn Xuân Anh

25/11/2017 06:52 Tấn Tài
(GDVN) - Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố sẽ điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố cho đến khi bầu được Chủ tịch khóa IX.

Ngày 24/11, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 5 (bất thường) nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất phân công ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố cho đến khi bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX. Ảnh: TT

Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 80, 84 và 102 Luật Tổ chức chính quyền địa phương,

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 (bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để bàn bạc, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Bãi nhiệm chức danh Hội đồng nhân dân, ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt

Về thành phần tham dự kỳ họp gồm có: Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ.

Và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (có mặt 48/49 đại biểu, vắng một đại biểu có lý do là ông Nguyễn Xuân Anh).

Qua một buổi làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và khách quan, kỳ họp thứ 5, kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc đề nghị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Cụ thể như sau: số đại biểu đồng ý bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với ông Nguyễn Xuân Anh là 48/49 đại biểu, đạt 97,95 % (so với tổng số đại biểu).

Số đại biểu đồng ý bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh là 48/49 đại biểu, đạt 97,95 % (so với tổng số đại biểu).

Sau kỳ họp, căn cứ theo Điều 104, 105 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân đã họp thống nhất,

phân công ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố cho đến khi bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.

Ông Nguyễn Nho Trung (sinh năm 1963, quê xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) có trình độ học vấn thạc sĩ luật học.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Trung là Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Tấn Tài