Đại biểu nói gì về đề cử ngoài danh sách của Ban chấp hành Trung ương XI?

25/01/2016 16:09 Minh Tấn
(GDVN) - "Khi mà cả tổ chức đã giới thiệu thì phải đa số; nếu không được giới thiệu, việc xin rút là hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc sinh hoạt trong tổ chức Đảng".

Đây là chia sẻ của ông Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bên lề Đại hội.

Ông Kim nói: "Tôi nghĩ Đại hội này của chúng ta là Đại hội tiếp tục đổi mới, theo yêu cầu của nhân dân là phải đổi mới hơn nữa.

Chính vì thế, mọi việc từ trao đổi, thảo luận tại Đại hội, chuẩn bị nhân sự Đại hội, kết quả Đại hội đều cần công khai, kịp thời, rõ ràng, cụ thể để nhân dân theo dõi.

Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng của cả dân tộc nên mọi người đều quan tâm theo dõi Đại hội, điều đó là rất tốt".

Ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. ảnh: VOV.

Về việc một số đồng chí không trong danh sách đề cử do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu, được đại biểu Đại hội đề cử, đã chủ động rút, ông Kim cho rằng, đó là sự tôn trọng tổ chức của mình.

Ban Chấp hành Trung ương là một tổ chức ở cấp cao cho nên tính kỷ luật, tính tổ chức rất chặt chẽ. 

Khi mà cả tổ chức đã giới thiệu thì phải đa số; nếu không được giới thiệu, việc xin rút là hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc sinh hoạt trong tổ chức Đảng, tức là thiểu số phục tùng đa số và tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Từ cơ sở lên mình làm như thế hết, do vậy, đại hội đảng bộ các địa phương rất thành công, đại hội đảng bộ các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương rất tốt, tới Trung ương càng làm tốt hơn.

Tướng Thước nhắn nhủ tới Trung ương và 4 lãnh đạo cao nhất của đất nước

Trước ý kiến cho rằng, lần này quy trình nhân sự đã thể hiện rất rõ sự tập trung dân chủ, ông Vũ Trọng Kim nêu rõ: "Đại hội đã thảo luận và thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Hầu hết đại biểu đã thống nhất Quy chế đó bằng sự biểu quyết của mình. Làm theo Quy chế đó, kết quả sẽ thành công. 

Ông Huỳnh Tấn Việt, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên dự Đại hội XII đánh giá sự chuẩn bị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cho Đại hội này rất là tốt. Việc chuẩn bị cho 3 độ tuổi rất khoa học và phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính dân chủ và tập trung.

Trên thực tế, vừa qua Đại hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã vận dụng đúng quy định này, nên rất thành công.

Quy chế bầu cử Đại hội XII rất chặt chẽ, đảm bảo quyền của đảng viên

Thí dụ, tại Phú Yên, Đại hội Đảng bộ các cấp đều thực hiện rất tốt các quy định của Trung ương.

Về tỷ lệ cán bộ nữ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Phú Yên có 9 Ủy viên nữ, đạt trên 17%, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số cũng đạt.

"Ban Chấp hành Tỉnh ủy chuẩn bị nhân sự khóa mới đảm bảo số dư 10-15%, Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị để đảm bảo danh sách bầu chính thức có số dư không quá 30%.

Tôi cho rằng, quy định như thế rất là tốt, bảo đảm vừa dân chủ, vừa tập trung", ông Việt nêu quan điểm.

Nếu rộng quá sẽ không thực hiện được, ít quá sẽ không đảm bảo sự dân chủ của Đảng. Đại hội đã có hướng dẫn rồi, các đại biểu thực hiện quyền của mình thôi. Do vậy, việc thực hiện Quy chế này sẽ góp phần vào thành công Đại hội XII của Đảng.

Lần thứ ba tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, đại biểu Lê Hoàng Phụng (Đoàn đại biểu Đảng bộ Lâm Đồng) chia sẻ, ông thấy sự chuẩn bị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI rất chu đáo về nội dung, chương trình, về Quy chế làm việc của Đại hội.

Việc góp ý thảo luận tại Hội trường của các Đoàn thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới và thực hiện đúng các quy trình, quy định.

Theo quy chế, số dư trong danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương không quá 30% là cách để các đại biểu có điều kiện chọn lựa.

Đại hội đã quyết định Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Đại hội sẽ quyết định số dư trong danh sách bầu cử, cũng là phát huy dân chủ để Đại hội thể hiện chính kiến của mình trong việc chuẩn bị nhân sự bầu cử.

Chia sẻ quan điểm cá nhân về việc một số đồng chí không nằm trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu, nhưng được đại biểu đề cử tại Đại hội, đã chủ động xin rút, đại biểu Phụng bày tỏ: "Có thể nói, đó là truyền thống của Đảng ta về sự chăm lo, xây dựng, quy hoạch và bảo đảm tính kế thừa.

Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, các đồng chí đó đã tự nguyện, tạo điều kiện, cơ hội cho thế hệ trẻ.

Đây là nghĩa cử hết sức cao đẹp, để thế hệ mà chúng ta bồi dưỡng trong quá trình quy hoạch theo Nghị quyết số 42 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm và bảo đảm được các quy trình chung".

Minh Tấn