Đang có 4 hồ sơ cạnh tranh vào vị trí Hiệu trưởng Đại học luật Hà Nội

05/06/2015 07:55 Ngọc Quang
(GDVN) - Ngoài ra, Bộ Tư pháp còn cho thi tuyển vị trí Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế...

Ông Trần Tiến Dũng - Chánh văn phòng Bộ Tư pháp hôm 4/6, cho biết, để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý; thu hút, lựa chọn được những người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để bổ nhiệm vào các chức danh...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký quyết định ban hành đề án tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ.

Thực hiện đề án nêu trên, Bộ Tư pháp và Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ Bộ Tư pháp năm 2015 đã tích cực triển khai thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi tuyển đối với 4 vị trí thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ đã được xác định trong đề án với tinh thần phát huy cao nhất tính công khai, minh bạch, khách quan, công bằng của kỳ thi.

Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ Bộ Tư pháp năm 2015 đã thông báo công khai tên Đề án đối với 04 vị trí thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2015 (Thông báo số 1788/TB-HĐTT ngày 26/5/2015 của Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ).

Tính đến thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ - ngày 01/6/2015, Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ Bộ Tư pháp năm 2015 đã nhận được tổng cộng 10 Hồ sơ đăng ký dự thi vào 4 vị trí thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, cụ thể như sau:

Đối với vị trí Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội: Có 04 Hồ sơ đăng ký dự thi, bao gồm:

TS. Hoàng Xuân Châu, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp Trường Đại học Luật Hà Nội;

PGS.TS Bùi Xuân Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh;

TS. Trần Kim Liễu, Phó trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp Trường Đại học Luật Hà Nội;

TS. Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink.

Chuẩn bị thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội. ảnh: daihocluat.

Đối với vị trí Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Có 2 Hồ sơ đăng ký dự thi, bao gồm:

TS. Đồng Ngọc Ba, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

TS. Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

Đối với vị trí Giám đốc Học viện Tư pháp: Có 01 Hồ sơ đăng ký dự thi, bao gồm:

TS. Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp.

Đối với vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế: Có 3 Hồ sơ đăng ký dự thi, bao gồm:

Cử nhân. Trịnh Quốc Hòa - Giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế (tại Hà Nội) Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi;

Ths. Trần Thu Hường, Trưởng phòng Phòng Tổ chức bộ máy Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp.

Ths. Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Vụ Pháp luật quốc tế Bộ Tư pháp.

Theo Kế hoạch số 1831/KH-HĐTT, Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ Bộ Tư pháp năm 2015 đang khẩn trương tiếp tục triển khai thực hiện 4 công việc tiếp theo:

Thứ nhất, ban hành Quy chế tổ chức thi và chấm thi kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2015.

Thứ hai, phê duyệt Danh sách người đủ điều kiện dự thi; xin ý kiến Bộ Nội vụ về các trường hợp thuộc diện xét tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển trong trường hợp trúng tuyển kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp.

Thứ ba, thông báo chính thức cho người dự thi về Tên Đề án và Phạm vi câu hỏi tình huống để thực hiện việc xây dựng Đề án và chuẩn bị cho việc trả lời câu hỏi tình huống. Người dự thi sẽ có thời gian 15 ngày để xây dựng Đề án.

Thứ tư, trong tháng 7/2015 (từ ngày 01 - 20/7/2015), Hội đồng thi tuyển sẽ tổ chức chấm điểm Đề án và tổ chức thi các phần thi: Bảo vệ Đề án và Trả lời câu hỏi tình huống.

Kết quả trúng tuyển sẽ được công bố công khai ngay sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi. Việc bổ nhiệm đối với người trúng tuyển sẽ được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng tuyển.

Ngọc Quang