Để cùng lúc học hai chương trình đại học, sinh viên cần đáp ứng điều kiện gì?

19/07/2017 07:11 Linh Anh
(GDVN) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa ban hành quy chế đào tạo mới cho phép sinh viên cùng lúc học hai chương trình đại học.

Đây là chủ trương đào tạo giáo viên dạy 2 môn của nhà trường nhằm nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp; đồng thời là giải pháp giải quyết những khó khăn về sự xáo trộn giáo viên ở trung học phổ thông, khi ở cấp học này, theo dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới, phần lớn các môn học hiện hành sẽ chuyển thành môn học tự chọn.

Để cùng lúc học hai chương trình đại học, sinh viên cần đáp ứng điều kiện gì? (Ảnh minh họa: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

Điều kiện để được học cùng lúc hai chương trình như sau:

Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất; sau khi đã kết thúc học kì thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu;

Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kì đạt dưới 2,00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kì tiếp theo.

Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

Linh Anh