Đề xuất thu thêm đến 1.000 đồng/lít xăng dầu

31/07/2011 00:18
Tổng cục Đường bộ vừa hoàn thiện dự thảo đề án và các văn bản về Quỹ Bảo trì đường bộ trình Bộ GTVT để chuẩn bị báo cáo Chính phủ phê duyệt với 3 phương án về nguồn thu của quỹ được đưa ra

Tổng cục Đường bộ vừa hoàn thiện dự thảo đề án và các văn bản về Quỹ Bảo trì đường bộ trình Bộ GTVT để chuẩn bị báo cáo Chính phủ phê duyệt với 3 phương án về nguồn thu của quỹ được đưa ra

Sau khi nghiên cứu và đánh giá, tổng cục chọn phương án 2: Thu trực tiếp từ đầu phương tiện ô tô; từ ngân sách Nhà nước cấp gián tiếp qua thuế nhập khẩu xăng, dầu diesel và cấp bổ sung trực tiếp cho đủ nhu cầu vốn bảo trì đường bộ.

Trong phương án này, tổng cục đề xuất mức thu qua xăng dầu là 1.000 đồng/lít xăng thông thường, 330 đồng/lít dầu diesel. Chủ phương tiện sẽ trả theo tháng, kỳ kiểm định của phương tiện hoặc mua cho cả năm. Đối với xe mới, chủ phương tiện mua phí sử dụng đường cho 12 tháng đầu ngay khi đăng ký lưu hành.

{iarelatednews articleid='9011,8494,8485,8393,7907,4877,4792,4110,1778'}

P.Kha/NLĐ

alt