Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội với nông dân huyện Krông Pắc

26/10/2018 06:09 Ngọc Hân
(GDVN) - Hội nghị đối thoại nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Krông Păc.

Ngày 25/10, tại tỉnh Đắk Lắk, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nông dân huyện Krông Pắc.

Tham dự hội nghị có ông Trần Mạnh Hoài, Phó trưởng Ban Xã hội - Dân số, Gia đình, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lại Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Phan Tấn Bảy - Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc; đại diện bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Truyền thông, bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân huyện Krông Pắc.

Tại hội nghị, bà con nông dân đã được nghe ông Lê Xuân Khánh - Trưởng phòng Khai thác, thu nợ (bảo hiểm xã hội tỉnh) phổ biến về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện; bà Nguyễn Thị Liên - Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế (bảo hiểm xã hội tỉnh) phổ biến về bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Hội nghị đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội thu hút đông đảo bà con nông dân tham gia. 

Đại diện bảo hiểm xã hội tỉnh khẳng định, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói chung và chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình nói riêng có vai trò quan trọng trong công tác an sinh xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Hiện nay, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 01/01/2018 được Nhà nước hỗ trợ mức đóng - đây là chính sách hết sức nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, đảm bảo người dân khi về già có lương hưu để đảm bảo cuộc sống. Chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng về quyền lợi cho người tham gia khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tham gia bảo hiểm y tế giúp bà con yên tâm, không lo đối mặt với đói nghèo khi ốm đau, bệnh tật.

Tại phần đối thoại, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam; Hội Nông dân tỉnh, bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải đáp đầy đủ, thỏa đáng các ý kiến, các câu hỏi của đại biểu tham gia về các nội dung: Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; trả sổ bảo hiểm xã hội; quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế; gián đoạn quá trình tham gia bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế hết hạn; khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong trường hợp cấp cứu; đặc thù của các bệnh viện trên địa bàn; chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế; việc giảm trừ đối với hộ gia đình tham gia bảo hiểm xã hội khi có nhiều thành viên tham gia;…

Hội viên nông dân tìm hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lại Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh, hội nghị đối thoại là diễn đàn để cán bộ, hội viên nông dân huyện Krông Pắc trao đổi thẳng thắn, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để những chính sách này thực sự là vì quyền lợi của cán bộ, hội viên nông dân.

Thông qua hội nghị, cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã hiểu rõ hơn tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước; hiểu được bản chất, tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

“Mỗi thành viên Hội Nông dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tức là đã có trách nhiệm ví chính bản thân mình, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình, cộng đồng và xã hội, vì hạnh phúc của mọi người” - ông Lại Hồng Anh nói.

Là một trong nhiều hình thức tuyên truyền, vận động cho cán bộ, hội viên nông dân về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhưng đối thoại trực tiếp là một trong những hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao.

Đây cũng là kênh thông tin quan trọng để các cấp Hội Nông dân nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên; qua đó, tham mưu với các cấp ủy Đảng trong triển khai và tổ chức thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện chủ động, tích cực phối hợp với bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội địa phương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW.

Đặc biệt, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nên ngoài việc chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh phối hợp với bảo hiểm xã hội các huyện, thì xã, thành phố làm tốt công tác phối hợp thì Hội Nông dân tỉnh đã đưa vào Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 chỉ tiêu “100% hội viên tham gia bảo hiểm y tế và 100% cán bộ Hội làm tốt công tác vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Phó Chủ tịch Lại Hồng Anh cũng cho biết, thông tin của cuộc đối thoại sẽ được chuyển tải đến toàn bộ hội viên nông dân tỉnh để làm tài liệu tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động để động viên cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Phó Chủ tịch Lại Hồng Anh đề nghị, mỗi cán bộ các cơ sở Hội, cán bộ các chi, tổ Hội phải là một tuyên truyền viên tích cực về tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần lan tỏa chính sách ý nghĩa này để hội viên nông dân hiểu được những lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Mạnh Hoài, Phó trưởng Ban Xã hội - Dân số, Gia đình, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh của đất nước. Hội nghị đối thoại nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Krông Păc nói riêng và trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk nói chung, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động.

Ngọc Hân