Dừng xây dựng tuyến luồng Thọ Quang - Đà Nẵng

19/10/2018 06:21 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng (Dự án).

Được biết, Bộ Giao thông vận tải và một số Bộ liên quan vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang, cảng biển Đà Nẵng theo hình thức PPP, loại hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT).

Lý do được Bộ Giao thông vận tải đưa ra là do việc sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải để thanh toán cho nhà đầu tư theo phương án tài chính Dự án là không đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

Ảnh minh họa: VTV.vn

Cụ thể, trong thời gian Bộ Giao thông vận tải tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt dự án và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 thay thế Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10/8/2010 về hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2017.

Để có cơ sở tiếp tục triển khai dự án theo Thông tư số 14/2017/TT-BTC, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục có văn bản số 2290/BGTVT-ĐTCT ngày 07/3/2018 gửi Bộ Tài chính để thỏa thuận lại về nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư. Ngày 10/4/2018, Bộ Tài chính có văn bản số 4110/BTC-TCDN ngày 10/4/2018, theo đó: “... việc nạo vét để đầu tư, nâng cấp tuyến luồng hàng hải không thuộc danh mục các nhiệm vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định” và “... việc Bộ Giao thông vận tải đề nghị tiếp tục sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải nộp ngân sách nhà nước để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng tuyến luồng hàng hải vào khu cảng Thọ Quang, Đà Nẵng theo quy định hiện hành và theo hợp đồng BLT.

Bố trí vốn này thanh toán trong nguồn sự nghiệp kinh tế hàng hải hàng năm, dự kiến trong 05 năm (từ 2018 đến năm 2023) là chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện”.

Theo quy định mới nêu trên, việc sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải để thanh toán cho nhà đầu tư phải tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, có trong kế hoạch trung hạn từng kỳ được cấp thẩm quyền thông qua.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh bổ sung vốn này vào nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016 ÷ 2020 là không khả thi; mặt khác, tại thời điểm này không đủ điều kiện để xây dựng, trình cấp thẩm quyền thông qua nguồn vốn trong kế hoạch ngân sách trung hạn 2021 ÷ 2025.

Với lý do trên, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải xử lý các vấn đề có liên quan đến việc dừng thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền vào, rời Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng, phục vụ cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan nghiên cứu, cân đối và bố trí nguồn vốn để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật.

Nhật Minh