Giá lạnh biến thành phố Krasnoyarsk, Nga trở về "Kỷ nguyên băng hà"

17/01/2012 14:51 Lê Mai (theo báo Nga, Livejournal)
(GDVN) - Krasnoyarsk là một trong những thành phố lớn và sôi động nhất tại khu vực Đông Siberia cũng như toàn bộ khu vực Viễn Đông của Nga. Đây là nơi sinh sống của hơn 900 ngàn thường dân, đồng thời là khu vực có nhiều mỏ vàng lớn nhất tại Nga kể từ khi nó bắt đầu được khai phá từ 1628.
Nhiệt độ trung bình ở Krasnoyarsk luôn dao động ở mức âm vài chục. Trong những ngày qua, tại Krasnoyarsk, người ta đo được nhiệt độ ngoài trời ở mức – 30 độ C.
Đối với những người với sức khỏe bình thường, nếu chịu được 30 đứng ngoài trời quá 10 phút được xem là “rất khỏe”.
Những ngày qua, không khí lạnh, tuyết rơi kết hợp với độ ẩm cao đã làm cho toàn bộ thành phố Krasnoyarsk và các khu vực lân cận biến thành những cảnh tượng kỳ ảo như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng nói về Trái Đất khi bước vào thời kỳ băng hà.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Mùa Đông ở thành phố Krasnoyarsk, Viễn Đông, Nga.
Lê Mai (theo báo Nga, Livejournal)